Seimui pristatytas Medicinos praktikos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-4503, kuriuo siekiama sudaryti efektyvias teisines prielaidas gydytojų savanorystės institutui Lietuvoje, įteisinant gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.

Informacija iš Lietuvoje organizuotos Baltijos šalių 22-osios tarptautinės mokslinės- praktinės konferencijos BALTPHARM FORUM 2019

2019-06-17

Vaistininkas – vaistų ekspertas: jo vaidmuo sveikatos priežiūros sistemoje

 Ona Ragažinskienė1, Eduardas Tarasevičius2, Birutė Varanavičienė3

1 VDU Botanikos sodas, Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentė, BaltPharm Forum 2019 mokslinio komiteto pirmininkė

2Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas, BaltPharm Forum 2019 generalinis vadovas

3 LSMU Kauno klinikų vaistinės vedėja, BaltPharm Forum 2019 organizacinio komiteto pirmininkė

 

 

2019 metų balandžio 13–14 dienomis Lietuvoje, „Park Inn Radisson“ viešbučio (Kaunas) konferencijų centre, Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) organizavo Biomedicinos srities farmacijos krypties forumą BALTPHARM FORUM 2019. Prie tarptautinio renginio organizavimo prisidėjo Latvijos ir Estijos farmacijos draugijų atstovai.  

 

Forumo tikslas – nagrinėti farmacijos sektoriuje aktualią temą „Vaistininkas – vaistų ekspertas: kintantis jo vaidmuo sveikatos priežiūros sistemoje“, taip pat susipažinti su naujausiais farmacijos teisinės bazės pakeitimais ir pasidalyti patirtimi, kokia situacija šioje srityje yra kitose Europos Sąjungos šalyse.

 

Renginyje dalyvavo 385 įvairių sričių specialistai: vaistininkai – praktikai, mokslininkai, akademinės bendruomenės nariai, medicinos, farmacijos pramonės atstovai, atstovaujantys 53 institucijoms iš dešimties Europos šalių. Ypač gausiu dalyvių skaičiumi išsiskyrė Latvijos delegacija.

 

Forume buvo pristatyta 17 pranešimų plenariniuose posėdžiuose (šie pranešimai buvo publikuoti „Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo (Lithuanian Pharmaceutical News) 2019 metų pirmajame ir antrajame numeriuose bei 32 stendiniai pranešimai, kurie publikuoti e-knygoje, el. adresu https://www.baltpharmforum.com ir http://www.lfsajunga.lt/

 

BALTPHARM FORUM 2019tai tradicinis Baltijos šalių vaistininkų forumas, kuris pirmą kartą įvyko 1998 metais Vilniuje ir rotacijos būdu kasmet rengiamas vis kitoje Baltijos šalyje (Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje).

Šių metų forumą galima vadinti istoriniu, nes Lietuvos farmacijos sąjungos kvietimu atvyko itin daug aukštų svečių. Tai ir svarbiausios pasaulinės organizacijos – Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP – International Pharmaceutical Federation), vienijančios daugiau nei 3 milijonus farmacijos universitetines studijas baigusių specialistų – praktikų bei mokslininkų, atstovas Gonçalo Sousa Pinto ir Didžiosios Britanijos karališkosios vaistininkų draugijos prezidentas prof. dr. Ashok Soni, ir Europos ligoninių vaistininkų asociacijos (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists) atstovas dr. Juraj Sykora, ir Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą Vytenis Povilas Andriukaitis, kuris tuo metu buvo laikinai sustabdęs šią veiklą, nes dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų kampanijoje.

 

Forumo pranešėjai akcentavo didėjantį ir kintantį farmacijos specialisto vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje. Pranešimuose buvo akcentuota, kad būtina atnaujinti farmacijos sritį, siekiant, kad ši profesija išliktų svarbi, kad efektyviai reaguotų į dabarties ir būsimus naujus visuomenės poreikius.

„Vaistininkai yra neatsiejama sveikatos priežiūros komandos dalis, kuri rūpinasi pacientų poreikiais, – pabrėžė FIP atstovas Gonçalo Sousa Pinto.Vaistininkai kartu su kitais sveikatos sistemos grandžių atstovais yra atsakingi už visos sveikatos sistemos veiksmingumą ir tvarumą, taigi jų veikla yra labai reikšminga, svarbi.“ Anot jo, farmacijos specialisto vaidmuo sveikatos priežiūros srityje yra kur kas didesnis, nei gali atrodyti. Pavyzdžiui, siekdamas užkirsti kelią ligoms, vystyti ligų profilaktiką, farmacijos specialistas gali nukreipti pacientus į atitinkamų ligonių priežiūros lygių gydymo įstaigas, pas atitinkamų sričių specialistus. Kitaip sakant, anot pranešėjo, visuomeninės vaistinės, kurios yra integruotos į bendruomenę ir prieinamos plačiajai visuomenei, gali tapti tarsi vartais į sveikatos priežiūros sistemą, į jos vystymą, tobulinimą. Tai esą labai svarbu ir siekiant, kad sveikatos sistema veiktų nepriekaištingai, kad kuo geriau būtų išnaudojami visi turimi instituciniai ir finansiniai resursai bei žmogiškieji ištekliai.       

Didžiosios Britanijos karališkosios vaistininkų draugijos prezidentas prof. dr. Ashok Soni informavo, kas Jungtinėje Karalystėje farmacijos srityje pasikeitė per pastarąjį laikotarpį, o pokyčių yra nemažai. Turbūt visų svarbiausia yra tai, kad investuojama į farmacijos specialistų kompetencijų didinimą, sveikatos apsaugą, nes populiacija auga, o kartu auga ir efektyvių, veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų poreikis.

Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą Vytenis Povilas Andriukaitis pranešime pažymėjo, kad šiandien sveikatos apsauga Europos Sąjungoje susiduria su naujais iššūkiais, iš kurių vienas didžiausių – augantis gyventojų sergamumas lėtinėmis ligomis. Jis nurodė, kad vienas iš būdų kovoti su šių ligų keliamomis grėsmėmis, yra prevencinių ir gydymo priemonių gerinimas, o būtent šioje veikloje vaistininkui kaip vaistų ekspertui tenka ypatingai svarbus vaidmuo. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė prof. dr. Ramunė Morkūnienė akcentavo, kad farmacijos studijų tikslas – suteikti studentams visas reikalingas žinias ir įgūdžius, kurių reikės ruošiant, testuojant, saugant ir saugiai disponuojant medicininiais produktais ir konsultuojant pacientus vaistinėse. Anot jos, farmacijos specialistas užima ypatingai svarbią vietą sveikatos sistemos grandinėje. Dvidešimt pirmojo amžiaus vaistininkas turi sėkmingai prisitaikyti prie besikeičiančio mokslo, prie pacientų poreikių ir prie sveikatos sistemos pokyčių. Farmacijos mokslo iššūkis, anot jos, – progresyvumas ir dinamiška kaita, o ateities tikslai siejami su organizaciniais pokyčiais, e.sveikatos sprendimais, kolektyviniu, komandiniu darbu visuose – tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose – lygiuose.

Prof. dr. Loreta Kubilienė, LSMU Farmacijos fakultetas, pristatė naują farmacinės veiklos tyrimų kryptį – apie organizacinių veiksnių įtaką farmacinės paslaugos kokybei. Pranešimo metu pristatyti tyrimai rodo, kad organizaciniai veiksniai daro reikšmingą įtaką farmacijos specialistų teikiamai farmacinei paslaugai. Todėl norint pagerinti pacientų aptarnavimą, būtina sukurti tokią organizacinę kultūrą, kuri skatintų teikti aukštos kokybės farmacines paslaugas.

Doktorantė Indrė Trečiokienė, Vilniaus universitetas, pristatė pranešimą apie papildomas farmacinės rūpybos paslaugas. Įrodyta, kad farmacinės rūpybos paslaugos yra ne tik efektyvios, bet ir atitinka kaštų naudos efektyvumo ribinę vertę ir taupo sveikatos priežiūros sistemos sąnaudas. Tyrimais nustatyta, kad tokios vaistinės paslaugos kaip sveikatos patikrinimo, rūkymo nutraukimo, vartojamų vaistų peržiūros ir inhaliavimo technikos stebėjimo bei inhaliuojamų vaistų režimo laikymosi lėtine obstrukcine plaučių liga sergantiems pacientams programos buvo ekonomiškai efektyvios. Ekonomiškai efektyvios farmacinės rūpybos paslaugos turi būti įtrauktos į sveikatos priežiūros sistemą.

FIP atstovas Gonçalo Sousa Pinto, baigdamas diskusijas, pakvietė susirinkusius vaistininkus – praktikus bei akademinės bendruomenės narius aktyviai dalyvauti Tarptautinės farmacijos federacijos organizuojamo 79-ojo pasaulinio farmacijos ir farmacijos mokslo (79th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2019) kongreso darbe. Šis kongresas vyks 2019 metų rugsėjo 22–26 dienomis Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje Abu Dabyje.

 

Konferencijos rėmėjai: „Entafarma“, „Mano vaistinė“, „Pfizer“, „Medicata“, „Bayer“, „BBRAUN“, „Acorus“, „FRESENIUS KABI“, „Oribalt“, „Medochemie“, „DIGIMEDA“, „Tamro“, „Grindex“, „Polpharma“.

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.