ULAC: toksoplazmozė – žmonių ir gyvūnų parazitinė liga, kurią sukelia parazitiniai pirmuonys – toksoplazmos, kuriomis dauguma susirgusiųjų užsikrečia valgydami nepakankamai termiškai (iki 60°C temperatūros) apdorotą ar žalią mėsą, dalis – maistui vartodami užkrėstą vandenį, nevirintą pieną, valgydami neplautas daržoves, vaisius, uogas, per užterštas rankas ar kitus daiktus.

Ministras pasirašė įsakymą dėl paslaugų teikimo reikalavimų aprašo pakeitimo

2021-04-13
2021 metų balandžio 6 dieną sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pasirašė įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Kviečiame su šiuo įsakymu susipažinti:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
 
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-2 „DĖL IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS VAISTININKO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 
2021 m. balandžio 6 d. Nr. V-722
Vilnius
 
P a k e i č i u Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„10.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinys, atitinkantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus;“.
2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13.   Išplėstinės praktikos vaistininkas, teikdamas imunoprofilaktikos paslaugas, skiria ir atlieka vakcinaciją:
13.1. erkinio encefalito ir sezoninio gripo vakcinomis, vadovaudamasis Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu;
13.2. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis, vadovaudamasis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“
 
 
 
Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys
 
 
 
Taip pat prisegame Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašą.

 freepik.com nuotrauka

 

© 2006 Visos teisės saugomos.