Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Prie VVKT prisijungė Apsinuodijimų informacijos biuras

2019-01-07

Nuo šių metų sausio 1 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba turi naują skyrių – prie Tarnybos prisijungė Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuras.

 

Kaip tvirtino Apsinuodijimų informacijos biuro vyriausioji specialistė toksikologė Laima Gruzdytė, prisijungimas prie Tarnybos buvo tikslingas, mat maždaug 40 procentų visų biuro specialistų teikiamų konsultacijų – pastarosios teikiamos tiek visuomenei, tiek sveikatos priežiūros specialistams – sudaro konsultacijos dėl apsinuodijimo vaistiniais preparatais. „Savo veiklą vykdome jau 16 metų. Darbinė praktika rodo, kad tarp skambinančiųjų į Apsinuodijimų informacijos biurą, vaistais tiek vaikai, tiek suaugusieji apsinuodija dažniausiai. Mažieji vaistų paprastai išgeria atsitiktinai, paprastai tų, kuriuos vartoja jų tėvai ir seneliai, taip pat nesaugiai laikomų vaikams skiriamų preparatų. Tuo tarpu suaugusiųjų apsinuodijimų aplinkybės gerokai įvairesnės: tai supainioti vaistai, išgerta netinkama jų dozė, tyčiniai apsinuodijimai“, - teigė L. Gruzdytė. Pasak jos, nuo sausio pirmosios dienos mažmeninės prekybos įmonėse pradėjus prekiauti vaistais, ypač svarbus glaudus bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti saugų vaistų vartojimą ir išvengti apsinuodijimų. „Tikimės, kad kartu galėsime efektyviau vykdyti farmakologinio budrumo veiklą, stebėti vaistų saugumą bei, esant reikalui, greičiau reaguoti, kad apsinuodijimų būtų kuo mažiau. Ne ką mažiau svarbi ir mūsų šviečiamoji veikla,  mokome tiek sveikatos specialistus, tiek visuomenę apsinuodijimų prevencijos, pirmosios pagalbos, gydymo klausimais“, - tvirtino toksikologė.

 

VVKT viršininkas G. Barcys pridūrė, kad Apsinuodijimų informacijos biurui prisijungus prie Tarnybos, biuro funkcijos ir veiklos pobūdis nesikeis – visuomenė ir toliau bus konsultuojama visais su apsinuodijimais susijusiais klausimais (ne tik dėl apsinuodijimo vaistiniais preparatais), profesionali pagalba telefonu bus teikiama visą parą. „Konsultacijas ir toliau teiks klinikinės toksikologijos gydytojai, Apsinuodijimų informacijos biuras veiks septynias dienas per savaitę, taip pat švenčių dienomis. Savo ruožtu ir toliau bus rengiami seminarai apie apsinuodijimų diagnostiką ir gydymą“, - tvirtino  VVKT vadovas.

 

Aistė Tautvydienė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.