Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos Kreipimasis

2020-04-09

Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Ganatauskienė kreipėsi į LR sveikatos apsaugos ministrą ir Lietuvos vaistinių asociaciją dėl farmacijos drbuotojų daro pripažinimo esant pavojingu veiksniu.

Pateikiame visą Kreipimosi tekstą.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 2020-04-07 Nr.07/04/2020

Lietuvos vaistinių asociacijai                                                                   

Vilnius

 

KREIPIMASIS

Į FARMACIJOS SEKTORIAUS DARBDAVIUS

DĖL FARMACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO PRIPAŽINIMO

ESANT PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ

 

Gerbiamieji farmacijos sektoriaus darbdaviai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbus karantiną ir įvedus režimą šalyje, buvo priimta ir nuolat teikiama visa eilė valstybės priemonių, garantuojančių sveikatos priežiūros specialistų saugumą, papildomą jų darbo apmokėjimą dėl darbo vietose patiriamos rizikos. Nuo balandžio 1d. numatytas medikų darbo užmokesčio kėlimas. Šiais sprendimais Vyriausybė pripažino visų sveikatos priežiūros sistemos ir socialines paslaugas teikiančių darbuotojų atsakingą funkciją ir parodė rūpestį jais.

Farmacijos sektoriaus darbuotojams deleguotos ypatingos funkcijos  - garantuoti Lietuvos piliečiams nenutrūkstamą aprūpinimą vaistais ir medicinos priemonėmis. Vaistinėse lankosi infekuoti COVID-19 ir to dar nežinantys gyventojai, ką rodo nustatytų atvejų maršrutų analizė. Šiandien farmacijos specialistai, kaip ir visi dirbantys visuomenės sveikatos sektoriuje, dirba padidintos rizikos sąlygomis. Net ir laikantis visų saugumo reikalavimų, nėra visiškai  eliminuojama rizika darbuotojams užsikrėsti COVID-19 ( Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278 ). Todėl prašome farmacijos sektoriaus darbuotojų nuolat turinčių kontaktą su sergančiais gyventojais  darbą pripažinti esant pavojingų veiksnių ir skirti jiems socialiai teisingą priedą prie atlyginimo už nuolat darbo vietoje patiriamą riziką  Tikimės valstybės ir farmacijos verslo atstovų socialinio atsakingumo ir geros valios priimant sprendimus, reprezentuojančius darbdavių rūpinimąsi savo darbuotojais šiuo ypatingu laikotarpiu šalyje.

Pagarbiai,

Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Lina Ganatauskienė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.