Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido leidinį „Lietuvos sveikatos statistika 2018/Health Statistics of Lithuania 2018“ Jame pateikiami praėjusių metų pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.

Dėl Europos Komisijos sprendimo

2019-06-14

2019 m. birželio 6 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra omega -3 rūgščių etilo esterių, skirtų vartoti per burną pagal antrinės prevencijos po miokardo infarkto indikaciją, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę, kad pagal antrinės profilaktikos po miokardo infarkto indikaciją vartotinų geriamųjų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra omega-3 rūgščių etilo esterių, naudos ir rizikos santykis nėra teigiamas,  nusprendė, kad šių vaistinių preparatų informaciniai dokumentai turi būti atnaujinti. 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia.

 

VVKT inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.