Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo (VVSS) fondo taryba patvirtino 2019 m. prioritetus bei priemones, pagal kurias bus finansuojami projektai. Tad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia pareiškėjus aktyviai dalyvauti konkursuose.

Senyvo amžiaus žmonių delyras siejamas su mirtimi ir kitais blogos prognozės veiksniais

2011-01-19

Remiantis atlikta metaanalize, senyvo amžiaus žmonėms pasireiškiantis delyras didina mirties, institucionalizavimo ir demencijos riziką nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, gretutinių ligų ir iki delyro buvusios demencijos.

Delyras yra viena dažniausių ligoninėje gydomų senyvo amžiaus pacientų patiriama komplikacija. 2006 m. Siddiqi ir bendr. atliktoje sisteminėje apžvalgoje delyras pasireiškė nuo 11 iki 42 proc. stacionarizuotų suaugusiųjų ir buvo susijęs su ilgesnės trukmės hospitalizavimu.

Į neseniai atliktą metaanalizę įtrauktos MEDLINE, EMBASE, PsycINFO ir CINAHL duomenų bazėse paskelbtos geros kokybės apžvalginės studijos, organizuotos gydymo įstaigose nuo 1981 m. sausio iki 2010 m. balandžio mėn.

Reikalauta, jog tyrimų dalyvių amžiaus vidurkis būtų 65 arba daugiau metų. Delyras turėjo būti vertinamas kintamasis ir jo sekimo periodas ne trumpesnis kaip 3 mėn. Pastaruosius kriterijus atitiko ir į metaanalizę buvo įtraukta 12 studijų.

Papildomai analizuota tokių veiksnių, kaip antai lyties, amžiaus, gretutinių ligų bei jų sunkumo ir prieš delyrą jau buvusios demencijos, įtaka ryšiui tarp delyro ir blogos sveikatos prognozės. Mirštamumas, demencijos pasireiškimas ir institucionalizavimas nagrinėti kaip atskiri delyro padariniai.

Demencijos sukelta santykinė rizika nagrinėta tarp 2957 pacientų. Nustatytas ryšys tarp delyro ir didesnės mirštamumo rizikos, lyginant su sveikais kontroliniais tiriamaisiais, kai stebėjimas užtruko vidutiniškai 22,7 mėn. 7 studijose 271 iš 714 delyru sergančių pacientų (38 proc.) pasižymėjo didesne mirties rizika, lyginant su 616 iš 2243 kontrolinių tiriamųjų (27,5 proc.), kada santykinė rizika (SR) lygi 1,95 (95 proc. PI, 1,51–2,52).

Be to, delyras buvo susijęs su didesne institucionalizavimo tikimybe po vidutiniškai 14,6 mėn. stebėjimo 33,4 proc. pacientų vs. 10,7 proc. kontrolinių tiriamųjų (galimybių santykis lygus 2,41; 95 proc. PI, 1,77–3,29).

Kalbant apie demencijos pasireiškimą, 2 studijose 35 iš 56 delyru sergančių asmenų (62,5 proc.) pasižymėjo didesne demencijos rizika, palyginti su 15 iš 185 (8,1 proc.) kontrolinių, abi grupes stebint nuo 3,2 iki 5 metų.

Gautos sąsajos išliko ir atmetus stacionarizavimo metu ištikusios mirties atvejus bei dar prieš tyrimą pasireiškusį institucionalizavimą.

Plačiau apie tai skaitykite „Geriatrijos ir gerontologijos aktualijos“ 2010 m. Nr. 1

 

© 2006 Visos teisės saugomos.