Įgyvendinant Vyriausybės programą, nuo šių metų išplėsta šeimos gydytojo komandos sudėtis, papildant ją slaugytojo padėjėju, socialiniu darbuotoju, kineziterapeutu bei naujove Lietuvoje - gyvensenos medicinos specialistu.

Vainikinių arterijų ligos gydymo dviem antitrombocitiniais vaistais atnaujintų rekomendacijų santrauka

2019-02-19

Rizikos įvertinimo įrankiai GDAV trukmei numatyti, kraujavimo rizikai sumažinti, P2Y12 inhibitoriui parinkti arba vaistų skyrimo trukmės bei keitimo algoritmai

 

Vertinant išemijos ir kraujavimo riziką, skaičiuoklės gali būti naudingos parenkant GDAV trukmę individualiai kiekvienam pacientui, norint maksimaliai apsaugoti nuo išeminių komplikacijų ir sumažinti kraujavimo riziką. Šioms specialiai sukurtoms rizikos skaičiuoklėms, kurios padeda numatyti GDAV trukmę, turėtų būti teikiama pirmenybė vietoje kitų galimų rizikos skaičiuoklių.

 

P2Y12 inhibitoriaus parinkimo ir skyrimo laiko rekomendacijos

ŪIS sergantiems pacientams kartu su aspirinu rekomenduojamas tikagreloro skyrimas (180 mg įsotinamoji dozė, 90 mg du kartus per dieną), nepaisant pradinės gydymo taktikos, įskaitant pacientus, kuriems buvo paskirtas klopidogrelis (kuris turėtų būti nebeskiriamas, kai pradedamas skirti tikagreloras), jei nėra kontraindikacijų (I B).

ŪIS sergantiems pacientams, kuriems atliekama PVAI, rekomenduojamas prasugrelio (60 mg įsotinamoji dozė, 10 mg kasdien) kartu su aspirinu skyrimas, jei pacientai nebuvo prieš tai gydyti P2Y12 inhibitoriais ir jiems yra nustatytas ŪISBSTP arba konservatyviai gydytas MISSTP, kai nustatomos PVAI indikacijos, arba MISSTP pacientams, kuriems nedelsiant atliekama vainikinių arterijų kateterizacija, jei nėra didelės rizikos gyvybei grėsmingo kraujavimo ar kitų kontraindikacijų (I B).

Pacientams, kurių vainikinių arterijų anatomija yra žinoma ir yra nuspręsta atlikti PVAI, bei MISSTP pacientams rekomenduojamas ankstyvas gydymas P2Y12 inhibitoriais (I A).

ŪISBSTP sergantiems pacientams, kuriems taikomas invazinis gydymas, turi būti svarstomas tikagreloro (180 mg įsotinamoji dozė, 90 mg du kartus per dieną) arba klopidogrelio (600 mg įsotinamoji dozė, 75 mg per dieną), jei nėra galimybės skirti tikagrelorą, skyrimas, kai tik nustatoma diagnozė (II a C).

Pacientams, sergantiems stabiliąja VAL, galima svarstyti ankstyvą gydymą klopidogreliu, jei PVAI tikimybė yra didelė (II b C).

Pacientams, sergantiems stabiliąja VAL, kuriems atliekama vainikinių arterijų stento implantacija, bei ŪIS sergantiems pacientams, kuriems negalimas tikagreloro ar prasugrelio skyrimas, įskaitant tuos, kuriems anksčiau buvęs intrakranijinis kraujavimas ar yra indikacijos vartoti GAK, rekomenduojamas klopidogrelio (600 mg įsotinamoji dozė, 75 mg per dieną) kartu su aspirinu skyrimas (I A).

MISSTP sergantiems pacientams, kuriems taikoma trombolizė, rekomenduojamas klopidogrelio (300 mg įsotinamoji dozė pacientams, jaunesniems nei ≤75 m., 75 mg kasdien) kartu su aspirinu skyrimas (I A).

Galima svarstyti tikagreloro ar prasugrelio skyrimą vietoje klopidogrelio kartu su aspirinu pacientams, sergantiems stabiliąja VAL, kuriems atliekama PVAI, įvertinus išemijos (pvz., didelis SYNTAX balas, buvusi stento trombozė, implantuotų stentų vieta ir skaičius) ir kraujavimo (pvz., pagal PRECISE-DAPT skaičiuoklę) riziką (IIb C).

Nerekomenduojama skirti prasugrelį ŪISBSTP sergantiems pacientams, kurių vainikinių arterijų anatomija nėra žinoma (III B).

Plačiau apie tai skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnalas. Ekspertų rekomendacijos“. 2018 Nr. 10

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.