Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), vadovaudamasis 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuoja, kad karantino laikotarpiu planiniai skiepijimai nėra atidedami ir turi būti vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.

Biologiniai vaistai žvynelinei gydyti. Kas naujo?

2021-01-03

 Paulina Grušelionytė, Reda Žilinskienė, Skaidra Valiukevičienė

Kauno klinikinės ligoninės Vidaus ligų klinika,

LSMU MA  Odos ir venerinių ligų klinika

 

Sunki plokštelinė žvynelinė gydyti TNF alfa inhibitoriais PSDF lėšomis pradėta 2011 metais. Pacientų, gydytų centralizuotai perkamais biologiniais vaistais (BV), skaičius 2013–2011 m. pateiktas 2 paveiksle. 2019 m. gruodžio 20 d. VLK duomenimis, įvedus kompensuojamųjų BV tvarką, unikalių pacientų, gydomų BV, per 2019 m. padaugėjo, palyginti su 2018 m., nuo 163 iki 308 pacientų. Iš jų labiausiai padaugėjo intraveniniu infliksimabu gydytų pacientų: +78 nauji pacientai (+50 proc.). Per 2018–2019 m. kitais pirmaeiliais TNF alfa inhibitoriais (skiriamais injekcijomis po oda) gydytų naujų pacientų atitinkamai padaugėjo: etanerceptu +50 naujų pacientų (+50 proc.), adalimumabu +6 nauji pacientai. Antraeiliu BV – ustekinumabu gydomų pacientų skaičius per paskutinius metus pasipildė 21 nauju pacientu (išaugo 36 proc., palyginti su 2018 m.).

 

Naujų biologinių vaistų proveržis

Naujų biologinių vaistų– monokloninių antikūnų spektras plečiasi, nuo tradicinių vaistų – TNF alfa inhibitorių pereinama prie selektyviai žvynelinės pažeistą odą veikiančių interleukinų (IL) IL-17A ir IL-23 inhibitorių (1 pav.) [4], lemiančių geresnį gydymo atsaką ir mažiau šalutinių poveikių (1, 2 lentelės) [5, 6]. Todėl atnaujintose Europos vidutinės ir sunkios psoriazės gydymo gairėse [7–9], kai PASI (angl. Psoriasis Area and Severity Index) rodiklis siekia daugiau nei 10 balų, o tradicinis sisteminis gydymas neveiksmingas, pirmo pasirinkimo vaistas yra monokloninis antikūnas (IL inhibitorius), kuris per IL-22/IL-23 kaskadą ar tiesiogiai blokuoja IL-17 receptorius. Naujų efektyvesnių BV atsiradimas paskatino Europos ekspertus gairėse atnaujinti psoriazės gydymo tikslą – „beveik švari ar švari“ oda, jos išgydymas, kol PASI rodiklis sumažėja nuo 90 iki 100 proc. Selektyvaus poveikio BV veiksmingumo klinikinių tyrimų apžvalga pateikta 3 lentelėje [10–19].

 

Gydymo atsako praradimas

Daugiavariacinės PSOLAR (angl. Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry) registro (n = 4 000) analizės duomenimis, jei vidutinei ir sunkiai žvynelinei gydyti skiriami BV tampa neveiksmingi, tai yra pagrindinė priežastis nutraukti gydymą. Taip nutinka 56 proc. pacientų, gydytų infliksimabu, atitinkamai adalimumabu – 40 proc., etanerceptu – 51 proc. ir ustekinumabu – 39 proc. pacientų [20]. BADBIR (angl. British Association of Dermatologists Biologic Interventions Register) registro duomenimis, pacientai gydymą ustekinumabu tęsė ilgiau nei tie, kurie vartojo etanerceptą, infliksimabą ar adalimumabą [21].

 

Plačiau skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnale“ 2020 m. Nr. 9.

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.