Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), vadovaudamasis 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuoja, kad karantino laikotarpiu planiniai skiepijimai nėra atidedami ir turi būti vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.

Žodis mus gydantiems

2021-01-03

Linkiu sėkmės, kantrybės ir tvirtybės dirbant reikšmingą ir sunkų sveikatos apsaugos darbą, šventai laikantis Hipokrato priesaikos.

P. S. Priminimas mums visiems.

Hipokrato priesaika sako:

Savo šeimos, mokytojo ir medicinos profesijos brolio akivaizdoje iškilmingai prisiekiu, kad, sutelkdamas visus savo sugebėjimus, laikysiuosi šios priesaikos:

•Visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai. Saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą.

•Gerbsiu savo mokytojus ir ta pačia dvasia perduosiu medicinos meną kitiems, stengsiuosi neatsilikti nuo medicinos mokslo pažangos, ligonių labui nevengsiu konsultuotis su labiau patyrusiais gydytojais.

•Sąžiningai, garbingai ir nesavanaudiškai gydysiu be išimties visus, vengsiu tyrimo ir gydymo metodų, žalingų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei pažeidžiančių žmogaus teises.

•Informuosiu ligonį ir jo šeimą apie ligą, tyrimo ir gydymo būdus bei galimas pasekmes, atsižvelgdamas į jo interesus ir pageidavimus.

•Niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės nei savo noru, nei kitų prašomas.

•Sieksiu paciento gerovės, vengsiu bet kokio nehumaniško žingsnio, paciento klaidinimo ir korupcijos.

•Šventai saugosiu man patikėtas paslaptis.

•Visada būsiu korektiškas savo kolegoms.

•Mediko pareigas atliksiu nepaisydamas paciento amžiaus, tautybės, religijos, rasinės ar socialinės priklausomybės.

•Net ir verčiamas, nieku gyvu nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų panaudotos prieš žmoniškumą.

Jei nepažeisiu šios iškilmingai, laisvai ir garbingai duotos priesaikos, tebūnie man leista džiaugtis gyvenimu bei medicinos mokslo praktika.

Tepadeda man Dievas!

Maironis primena:

„Ne kritikų, kur šmeižia, viską peikia, ne pranašų bedugnės ateities, – mums reikia tų, kur susikaupę veikia! Daugiau darbų! Daugiau jaunos vilties!“

 

Adolfas Laimutis Telksnys,

Profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras, trijų Lietuvos mokslo premijų laureatas

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.