Naujųjų uvulopalatofaringoplastikų technikų apžvalga

2018-02-28

Prof. habil. dr. Nora Šiupšinskienė1, 2, Agnė Pašvenskaitė2

1 LSMU MA MA Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika; 2 KU Sveikatos mokslų fakultetas

 

Santrauka. Pastaraisiais metais knarkimo ir obstrukcinės miego apnėjos sindromo (OMAS) chirurginiam gydymui pradėtos taikyti naujosios uvulopalatofaringoplastikos. Šių operacijų tikslas – pagerinti OMAS chirurginio gydymo veiksmingumą gydant obstrukciją už minkštojo gomurio ir burnaryklės lygiuose, palengvinti pooperacinį laikotarpį ir sumažinti pooperacinių nepageidaujamų reiškinių pasireiškimą. Straipsnyje trumpai aprašomos naujųjų operacijų technikos, jų privalumai ir veiksmingumas.

 

Modern techniques of uvulopalatopharyngoplasty: review

Key words: Obstructive sleep apnea syndrome, surgery, uvulopalatopharyngoplasty, knotless stich

Summary: Conception of uvulopalatopharyngoplasty is often used as a synonym of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrom. Nowadays were created a lot of new palatal and lateral pharyngeal walls corrections for surgical treatment of snoring and obstructive sleep apnea syndrome to widen the retroplatal space and pharyngeal walls and to save surrounding tissues as a result of wider entrance to the oropharynx. The article discusses techniques of nowdays uvulopalatopharyngoplasty, describes their advantages and efficiency.

 

Obstrukcinės miego apnėjos sindromas (OMAS) – tai lėtinė, sisteminė liga, kuria sergant mažiausiai penkis kartus per valandą miegant pasikartoja trumpalaikiai, bet ne trumpesni nei 10 sekundžių visiško (apnėja) ar dalinio (hipopnėja) kvėpavimo sustojimo epizodai, sukelti viršutinių kvėpavimo takų (VKT) obstrukcijos [1]. Pagrindinis ligos sunkumą nusakantis objektyvus rodiklis yra apnėjų-hipopnėjų indeksas (AHI) – t. y. AHI skaičius per valandą.

Dabar pagal oficialiai priimtas Europos ir JAV rekomendacijas pirmos eilės OMAS gydymas yra teigiamo oro slėgio aparatai, kurie klinikinėje praktikoje naudojami nuo 1981 metų [2,3]. Dėl esamų didelių teigiamo oro slėgio aparatų dėvėjimo ir tolerancijos problemų nuolat buvo ieškoma alternatyvių šios ligos gydymo būdų. 9-tame XX amžiaus dešimtmetyje buvo paskelbta apie veiksmingą OMAS chirurginį gydymą atliekant uvulopalatofaringoplastiką (UPFP) [4]. UPFP oficialių rekomendacijų apibrėžiama kaip antros eilės mažiau ar daugiau invazyvus chirurginis OMAS gydymas minkštojo gomurio (MG) ir šoninių ryklės sienų srityse, siekiant visomis kryptimis išplėsti ir stabilizuoti nosiaryklinę ir burnaryklinę ryklės sritis, kai pacientas, sergantis OMAS, yra neimlus gydymui teigiamo oro slėgio aparatu ir/ar burnos įtaisais [2, 3]. Klasikinė UPFP operacija susideda iš dviejų komponentų – laisvosios MG dalies ir liežuvėlio rezekcijos (uvulopalatoplastikos) bei burnaryklės audinių standinimo priartinant ir susiuvant užpakalinius MG lankus prie priekinių (faringoplastikos). Tonzilektomija (TE) yra sudėtinė UPFP dalis ir visada atliekama, jeigu gomurio tonzilės nėra pašalintos anksčiau [5]. Operacija atliekama operacinėje, sukėlus bendrąją nejautrą.

Fujitos ir bendraautorių 1981 m. publikuotame tyrime buvo aprašyti pirmųjų dvylikos OMAS pacientų duomenys, iš kurių 75 proc. atvejų stebėtas reikšmingas simptomų palengvėjimas, o 67 proc. operuotų pacientų nustatyti objektyvūs reikšmingi teigiami pokyčiai polisomnogramoje (PSG) [4].

Vėlesni šių mokslininkų darbai atskleidė, kad UPFP rezultatai priklauso nuo VKT obstrukcijos vietos: reikšmingai geresni pooperaciniai rezultatai gaunami, kai endoskopiniais tyrimais nustatomas kolapsas tik už MG, vadinamasis I obstrukcijos tipas pagal Fujitą, nei nustačius II (obstrukcija už MG ir liežuvio šaknies) ar III (obstrukcija tik už liežuvio šaknies) obstrukcijos tipus [5].

Nors klasikinė UPFP buvo modifikuojama ne vieno autoriaus, šių technikų veiksmingumas kėlė nemažai klausimų. 1996 m. Sher ir bendraautorių atlikta sisteminė klasikinių – rezekcinių UPFP operacijų metaanalizė parodė, kad šių operacijų bendrasis objektyvus veiksmingumas pagal vadinamuosius Sher kriterijus, kai AHI sumažėja 50 proc. ar daugiau nuo pradinių duomenų ir AHI nustatomas <20 epizodų per valandą, buvo 41 proc. [6]. Ilgalaikio stebėjimo tyrimai taip pat atskleidė, kad, praėjus 20 metų po klasikinės UPFP, rezultatais buvo patenkinti tik apie 50 proc. pacientų; trečdalis jų naudojo teigiamo oro slėgio aparatus [7]. Be to, nustatyta, kad klasikinė UPFP susijusi su ilgalaikėmis rimtomis komplikacijomis: velofaringiniu nepakankamumu ir nosiaryklės stenoze bei blogesniu teigiamo oro slėgio aparatų toleravimu [3]. Todėl UPFP technika buvo nuosekliai tobulinama siekiant didesnio operacijos veiksmingumo ir retesnių komplikacijų. Buvo atsižvelgiama į naujas mokslo žinias – nustatytą svarbų VKT minkštųjų audinių neuroraumeninės kontrolės vaidmenį, šoninių ryklės sienų kolapso ir liežuvėlio svarbą [1].

XXI amžiuje suformuluoti nauji UPFP technikų principai: tai – ryklės audinių rekonstrukcija vietoje rezekcijos; burnaryklės gleivinės ir liežuvėlio tausojimas; šoninių ryklės sienų pertvarkymas ir mažai invazyvių, bemazgių siūlių panaudojimas rekonetruojant ryklę [1].

Darbo tikslas buvo apžvelgti naująsias UPFP technikas, jų privalumus, trūkumus ir veiksmingumą gydant visų sunkumo laipsnių OMAS.

Metodika. Mokslinių straipsnių, susijusių su OMAS chirurginiu gydymu uvulopalatofaringoplastika, paieška. Ieškant mokslinių straipsnių, buvo naudotos tokios elektroninės duomenų bazės: Pubmed, Science Direct, Google Scholar, LSMU bibliotekos elektroninis katalogas (publikacijos). Naudoti reikšminiai žodžiai: Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Uvulopalatopharyngoplasty, Surgical Treatment, Knotless stitch. Mokslinių straipsnių pasirinkimo kriterijai: analizuoti visi tyrimai, publikuoti 1996–2016 m. laikotarpiu, pristatantys naujas UPFP technikas gydant visų sunkumo laipsnių OMAS. Straipsniai, kuriuose OMAS chirurginiam gydymui, be UPFP, buvo taikytos nosies operacijos, MG ar liežuvio šaknies radiodažnuminė termoabliacija ar kitos apatinės ryklės korekcinės operacijos, nebuvo analizuojami.

Plačiau apie tai skaitykite „Otorinolaringologijos aktualijos“ 2017 m. Nr. 2

 

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.