Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, per pirmuosius keturis šių metų mėnesius (sausio - balandžio mėn.) nuo tymų, epideminio parotito ir raudonukės pasiskiepijo dvigubai daugiau asmenų nei pernai per tą patį laikotarpį atitinkamai 28 061 ir 13 553 asmenys.

Laisvalaikio triukšmas ir jo poveikis jaunų žmonių klausai

2018-10-01

Reikšminiai žodžiai: jauni žmonės; laisvalaikio triukšmas.

Santrauka. Jauni žmonės laisvalaikiu dažnai susiduria su triukšmu, tai verčia sveikatos sistemos specialistus susirūpinti. Literatūroje galima rasti daugybę tyrimų, kuriuose siekiama nustatyti sąsają tarp klausos praradimo ir laisvalaikio triukšmo. Remiantis tyrimų duomenimis, diegiamos įvairios prevencinės priemonės, kontroliuojamas triukšmo lygis laisvalaikio veiklose, jauni žmonės mokomi apie žalingą triukšmo poveikį klausai.

 

THE EFFECTS OF LEISURE NOISE EXPOSURE ON YOUNG PEOPLE’S HEARING

Keywords: young adult; leisure noise.

 

Susirūpinimas dėl laisvalaikio triukšmo poveikio jaunų žmonių klausos sistemai nuolat auga. Sveikatos sistemos specialistų teikiama informacija turėtų būti pagrįsta moksliniais įrodymais. Šiame straipsnyje apžvelgiami kelių tyrimų, susijusių su laisvalaikio triukšmu ir jaunų žmonių klausa, rezultatai. Pernelyg didelis triukšmas gali sukelti problemas, susijusias su klausa, tokias kaip: klausos praradimas, ūžesys ir padidėjęs jautrumas garsui. Susirūpinimą kelia ne tik profesinis triukšmas, bet ir triukšmas, kylantis laisvalaikio metu. Jauni žmonės laisvalaikiu gana dažnai susiduria su dideliu triukšmu – klausydamiesi muzikos ausinėmis, lankydamiesi naktiniuose klubuose ar koncertuose. Daugybę įvairių pranešimų apie laisvalaikio triukšmo poveikį klausos sistemai galima rasti ne tik žiniasklaidoje, bet ir mokslinėje literatūroje. Daugiausia tyrimų atlikta siekiant nustatyti sąsają tarp klausos praradimo ir laisvalaikio triukšmo poveikio bei norint įvertinti klausos sutrikimų, sukeltų laisvalaikio triukšmo, paplitimą. Yra kelios priežastys, dėl kurių sunku tiksliai nustatyti laisvalaikio triukšmo įtaką klausos sistemai. Pirmoji – daugybė skirtingų laisvalaikio veiklų, kurių žalingas triukšmo poveikis sumuojasi, antroji – rizikingas elgesys, kai asmuo pasirenka būti triukšmingoje laisvalaikio aplinkoje, yra individualus ir tarp tiriamųjų skiriasi.

 

Susirūpinimą keliančios laisvalaikio veiklos

Belgijoje, Ghen universitete, atliktas tyrimas, kuriame buvo tirtas laisvalaikio triukšmo poveikis ir jaunų asmenų požiūrio į triukšmą, klausos susilpnėjimą, apsaugos nuo triukšmo priemones poveikis klausos sistemai. Iš viso ištirti 163 asmenys nuo 18 iki 30 metų, naudotas išsamus klausimynas ir atliktas audiologinis ištyrimas [1, 2]. Tiriamiesiems atlikta otoskopija, timpanometrija, toninė ribinė ir aukštų dažnių audiometrija, impulsų sukelta (angl. transient evoked) otoakustinė emisija (TE OAE) ir iškraipymų rezultato (angl. distortion product) otoakustinė emisija (DP OAE). Nustatyta, kad dauguma tiriamųjų savaitės eigoje susidūrė su laisvalaikio triukšmu: naudojosi namų kino sistema, klausėsi radijo, lankėsi naktiniuose klubuose/baruose ar patys grojo muzikiniu instrumentu. Rezultatai parodė, kad pagal trukmę ilgiausiai trunkantis laisvalaikio triukšmas buvo klausantis radijo, žiūrint filmus per namų kino sistemą, taip pat dalyvaujant sportiniuose renginiuose. Koncertai ir festivaliai buvo laikomi kaip veiklos, keliančios daugiausia triukšmo. Pagal tai, kiek kartų per savaitę ir per metus tiriamasis susiduria su triukšminga laisvalaikio veikla, buvo apskaičiuoti savaitės bei viso gyvenimo triukšmo ekvivalentai. Asmeninių muzikos grotuvų keliamo triukšmo žalingas poveikis buvo gerokai mažesnis, lyginant su triukšmu, kylančiu naktiniuose klubuose, baruose, koncertuose, festivaliuose ar grojant muzikos grupėje, orkestre.

 

Klausos tyrimų rezultatai

Tiriamuosius suskirsčius į grupes, pagal patiriamo triukšmo ekvivalentus (žemas, vidutinis ir aukštas) buvo palyginti jų klausos slenksčiai ir amplitudės, atliekant TE OAE ir DP OAE. Reikšmingo skirtumo tarp grupių nebuvo rasta. Retrospektyvinis tyrimas galimai nėra pakankamai tikslus, norint įvertinti laisvalaikio triukšmo poveikį jaunų asmenų klausai. Taip pat laisvalaikio triukšmo poveikiui nustatyti yra sukurtos specialios skalės: pirmoji skirta įvertinti jaunuolių požiūriui į triukšmą (angl. Youth Attitude to Noise), antroji – požiūrį į apsaugos nuo triukšmo priemones bei klausos praradimą (angl. Beliefs About Hearing Protection and Hearing Loss). Naudojantis minėtomis skalėmis nustatyta, kad tiriamųjų, kurie nevengia laisvalaikio triukšmo ir nesinaudoja priemonėmis, padedančiomis sumažinti triukšmo patiriamą žalą, atliktų klausos tyrimų rezultatai (TE OAE ir DP OAE) buvo reikšmingai prastesni.

 

Svarbiausia – triukšmo prevencija

Literatūroje nėra vieningos nuomonės apie laisvalaikio triukšmo poveikio klausai didėjantį paplitimą. Daugiausia tai lemia pasirinkti skirtingi tyrimo metodai [3]. Flandrijoje, Belgijos regione, atliktas tyrimas, kuriame tirti nuo 18 iki 30 metų amžiaus žmonės, iš viso tyrime dalyvavo 517 asmenų [4]. Net 68,5 proc. tiriamųjų teigė, jog praeityje buvo patyrę laikiną ūžesį bent vienoje ausyje, tuo tarpu lėtiniu ūžesiu vienoje ar abiejose ausyse skundėsi 6,4 proc. tirtų asmenų. Reikšminga sąsaja nustatyta tarp lėtinio ūžesio ir didesnio gyvenimo laisvalaikio triukšmo ekvivalento (garsios muzikos erdvėse). Taip pat pasinaudojus anksčiau minėtomis skalėmis nustatyta, kad tiriamieji, kurie teigė patiriantys lėtinį ūžesį, geriau suprato neigiamą triukšmo poveikį klausai ir priemonių, skirtų triukšmo prevencijai, teikiamą naudą. Jie taip pat buvo labiau linkę rūpintis savo sveikata, lyginant su kitais tiriamaisiais. Šie tyrimų rezultatai rodo, kaip svarbu įdiegti prevencines priemones, tokias kaip triukšmo lygio kontrolė laisvalaikio veiklose bei jaunų žmonių mokymas apie žalingą triukšmo poveikį klausai.

Plačiau apie tai skaitykite „Otorinolaringologijos aktualijos“ 2018 m. Nr. 1

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.