Psichiatrijos aktualijos 2015/1

TURINYS


Psichiatrijos intergracija medicinoje

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichiatrijos klinika: kur link einame                                                                                               

Akademinės psichiatrijos raida Kaune                                                                                                         

Centrinė nervų sistema ir psichika – abipusis ryšys                                                                                    

Skydliaukės ašies funkcija sergant ūminiais psichoziniais sutrikimais                                                

Psichikos sutrikimai sergant priešinės liaukos vėžiu                                                                                

Suicidologiniai tyrimai LSMU Psichiatrijos klinikoje                                                                              

Vaikystės autizmas suaugusiųjų amžiuje                                                                                                 

Paauglių merginų, sergančių somatoforminiais sutrikimais,
psichosocialinės charakteristikos ir sutrikimų korekcijos galimybės                                                    

Pacientų, sergančių šizofreniniais sutrikimais, regimojo suvokimo ypatumai                                                                                           

 

Gydytojų rezidentų moksliniai darbai

Mokslinių darbų, pristatytų LSMU Psichiatrijos klinikos gydytojų
rezidentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje 2015 m., santraukos                                                 

Mokslinių darbų, pristatytų LSMU Psichiatrijos klinikos gydytojų rezidentų
mokslinėje-praktinėje konferencijoje 2013 m., santraukos                                                                  

 

Klinikinė praktika

Suaugusiųjų hiperkinezinio sutrikimo diagnostikos ir gydymo ypatumai                                                                       

 

Naujos galimybės gydyti depresiją: multimodalaus

poveikio antidepresantas vortioksetinas                                                                                                   

Kognityvinio nepakankamumo ir kitų                                                         

neuropsichiatrinių simptomų sušvelninimas                                               

gydant silpnaprotystę: literatūros apžvalga                                                                                              

Gydymas prailginto poveikio injekciniu paliperidono
palmitatu ir jo sąsaja su hospitalizavimu                                                                                                  

 

Vaikų ir paauglių psichitarija

Vaikų bei paauglių hiperkineziniai sutrikimai ir jų gydymas
psichostimuliuojamaisiais vaistais                                                                                                              

 

Apgintos disertacijos

Aidos Kunigėlienės daktaro disertacija „Išgyvenusių po mėginimo žudytis
 ir gydytų psichiatrijos stacionare pacientų mėginimo žudytis ypatumai,
pobūdis, jų sąsajos su psichikos sutrikimais ir socialinėmis
demografinėmis charakteristikomis“                                                                                                                                      

 

Psichoterapija

Tarptautinis psichoanalizės forumas Kaune                                                                                            

 

Medicinos teisė

Medicinos teisė                                                                                                                  

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichiatrijos klinika: kur link einame

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika yra viena iš daugelio struktūrinių padalinių, integruotų į bendrą universiteto struktūrą ir besivystanti pagal universiteto strategijoje numatytas kryptis. Šiame straipsnyje skaitytojams pateikiama klinikos struktūros, vykdomos veiklos ir ateities planų apžvalga.

Akademinės psichiatrijos raida Kaune

Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi. Japonų patarlė

Centrinė nervų sistema ir psichika – abipusis ryšys

Kalbant apie psichiatrijos integraciją į bendrąją mediciną, neišvengiamai kyla minčių apie tai, kokios tendencijos vyrauja pačioje psichiatrijoje – integracija ar skaldymasis ir diferenciacija. Lietuvoje bei pasaulyje konferencijas ir seminarus rengia biologinės psichiatrijos, psichofarmakologijos, psichoanalizės ir kitų psichoterapijos mokyklų draugijos. Daugumoje tokių renginių kalbama apie tuos pačius klausimus: kas sukelia psichikos sutrikimus ir kaip geriausia juos gydyti. Kiekvienos draugijos renginyje džiaugiamasi naujais atradimais savo srityje ir naujais įrodymais, kad būtent jų gydymo metodai yra efektyvūs. Bet ar dažnai domimasi, kas naujo atrasta tuo pačiu klausimu gretutinėje psichiatrijos srityje? Ar tikrai visus atsakymus į svarbiausius klausimus gali suteikti tik biologinė psichiatrija ar psichoanalizė?

Skydliaukės ašies funkcija sergant ūminiais psichoziniais sutrikimais

Šizofreninės psichozės yra vieni sunkiausių psichikos sutrikimų, kuriems būdinga lėtinė eiga. Iki šiol šių sutrikimų gydymas tebėra nepakankamai veiksmingas, todėl pacientai patiria atkryčius ir simptomų progresavimą. Nors sutrikimų etiologijoje bei patogenezėje svarbių genetinių ir aplinkos veiksnių poveikis individui žinomas jau prenataliniu periodu, tačiau ryšį tarp šių veiksnių galutinai bus galima suprasti atradus biologinius žymenis, tarp jų gali būti ir skydliaukės hormonai.

Psichikos sutrikimai sergant priešinės liaukos vėžiu

Priešinės liaukos vėžio diagnozavimas neigiamai paveikia vyrų psichikos būklę. Sergant PLV, dažniausiai pasireiškiantys psichikos sveikatos pokyčiai yra distresas, nerimas, depresija, seksualinių funkcijų ir pažinimo funkcijų sutrikimai.

Suicidologiniai tyrimai LSMU Psichiatrijos klinikoje

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) skelbia : šiuo metu savižudybė yra viena iš trijų dažniausių 15–44 metų žmonių mirties priežasčių pasaulyje. Kasmet pasaulyje nusižudo apie 1 mln. gyventojų. Lietuvoje savižudybių rodiklis viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį tris kartus. Lietuva pagal savižudybių rodiklį yra paskutinėje vietoje iš 28 ES šalių.

Vaikystės autizmas suaugusiųjų amžiuje

Nuo šių metų įsigalioja LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, reglamentuojantis vaikystės autizmo ir jo sunkumo laipsnio įvertinimo suaugusiems žmonėms tvarką. Iki šiol nebuvo įprasta šį raidos sutrikimą diagnozuoti 18 metų sulaukusiems pacientams – sulaukusiems pilnametystės diagnozė būdavo keičiama į šizofreniją ar protinį atsilikimą. Taigi, manau, kad būtų naudinga priminti apie vaikystės autizmo ypatumus suaugusiųjų amžiuje.

Paauglių merginų, sergančių somatoforminiais sutrikimais, psichosocialinės charakteristikos ir sutrikimų korekcijos galimybės

Somatoforminiai sutrikimai paauglystėje – vis dar viena mažiausiai tyrinėtų sričių psichiatrijoje ir psichologijoje. Nors daugiausia šie sutrikimai diagnozuojami suaugusiesiems, pastebima, kad pacientų amžius jaunėja, todėl mediciniškai nepaaiškinami simptomai vis dažniau išryškėja ir paauglystės laikotarpiu. Mokslo literatūroje nurodoma, jog būtent šis amžiaus tarpsnis yra kritinis psichikos sutrikimų pasireiškimo požiūriu [Schulte 2011], todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į paauglių sveikatą, išsakomus fizinius simptomus bei suteikti tinkamą pagalbą somatoforminių sutrikimų turintiems paaugliams. Taip būtų galima sumažinti pasikartojančių, somatinio pagrindo neturinčių simptomų riziką suaugus.

Pacientų, sergančių šizofreniniais sutrikimais, regimojo suvokimo ypatumai

Regos sistema dominuoja kitų pažinimo sistemų atžvilgiu. Vaizdinei informacijai apdoroti naudojama 1/3 galvos smegenų. Pacientų, sergančių šizofreniniais sutrikimais, vaizdinės informacijos apdorojimas skiriasi nuo sveikųjų. Pastebėta, jog filtravimo ir reguliavimo sutrikimai yra susiję su NMDA, GABA ir nikotininių receptorių funkcijos pokyčiais, kurie sutrikdo vaizdo apdorojimą šoniniame keliniame kūne ir regimojoje žievėje. LSMU MA Psichiatrijos klinikoje atliekami tyrimai, skirti įvertinti Müller-Lyer ir Oppel-Kundt figūrų suvokimo ypatumus esant šizofreninių sutrikimų.

Suaugusiųjų hiperkinezinio sutrikimo diagnostikos ir gydymo ypatumai

Kasdienėje kalboje sutrikimas vadinamas tiesiog hiperaktyvumu. Jis pasitaiko dažnai, bet ne visuomet atpažįstamas. Dažnai nediagnozuojamas dėl įpratimo laikyti būdingu tik vaikams. Tuo tarpu 2008 metais Nacionalinis sveikatos ir klinikinio meistriškumo instituto (angl. National Institute of Health and Clinical Excellence, NICE) atliktų turimų rezultatai rodo, kad vaikystėje išryškėjęs sutrikimas 40–60 proc. pacientų išlieka ir suaugus [J. A. Ramos-Quiroga, 2013]. Tai nėra keista, nes hiperkinezinis sutrikimas – neuropsichiatrinė liga, sukelta galvos smegenų struktūros ir funkcijos sutrikimų.

Vaikų bei paauglių hiperkineziniai sutrikimai ir jų gydymas psichostimuliuojamaisiais vaistais

Didelis aktyvumas, nedėmesingumas ir impulsyvumas – būdingi vaikų bruožai, daugumos laikomi normaliu tokio amžiaus vaikų elgesiu. Deja, kartais šių bruožų ryškumas pasiekia sutrikimo laipsnį, kai reikalinga specialistų pagalba ir gydymas. Hiperkinezinių sutrikimų (HS) grupei priskiriamas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADS) yra vienas pačių dažniausių vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų, bet Lietuvoje jis diagnozuojamas pernelyg retai. Dėl to nemaža dalis šią problemą turinčių vaikų negauna tinkamo gydymo ir susiduria su nuolatinėmis problemomis moksluose, santykiuose su tėvais ir bendraamžiais, laisvalaikio užsiėmimuose, ugdydami reikiamus įgūdžius ir savivertę. ADS daugiau kaip pusei vaikų komplikuojasi kitais psichikos sutrikimais – prieštaraujančio neklusnumo ir asocialaus elgesio sutrikimais, priklausomybe narkotinėms medžiagoms, depresija, nerimo sutrikimais [Flory, 2003].

Aidos Kunigėlienės daktaro disertacija

Aidos Kunigėlienės daktaro disertacija „Išgyvenusių po mėginimo žudytis ir gydytų psichiatrijos stacionare pacientų mėginimo žudytis ypatumai, pobūdis, jų sąsajos su psichikos sutrikimais ir socialinėmis-demografinėmis charakteristikomis“

Psichoterapija. Tarptautinis psichoanalizės forumas Kaune

2014 metų rugsėjo 17–19 d. Kaune vyko neeilinis renginys – 18-asis Tarptautinis psichoanalizės forumas. Tai kas dvejus metus vykstanti prestižinė tarptautinė mokslinė konferencija, kurią organizuoja Tarptautinė psichoanalitinių draugijų federacija. Ši federacija gyvuoja nuo 1952 metų ir vienija 27 įvairių pasaulio šalių psichoanalitines draugijas. Jos tikslas – siekti naujų mokslinių ir akademinių rezultatų, plėtoti laisvą diskusiją apie psichoanalizės teoriją, praktiką ir mokymą, skatinti mokslinius ir asmeninius ryšius tarp psichoanalitikų ir psichoanalitikų organizacijų. Kas antri metai organizuojami Tarptautiniai psichoanalizės forumai kaip tik ir įgyvendina šiuos tikslus – sukviečia specialistus iš viso pasaulio pasidalyti savo atradimais, patirtimi ir pažiūromis apie psichoanalizei svarbius klausimus – žmogaus psichikos supratimą ir jos sutrikimų gydymą. Taip ir šį kartą Kaune susirinko apie 200 psichoanalitikų ir psichoterapeutų iš 24 šalių. Be tradiciškai gausiai atstovautų Norvegijos, Suomijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Austrijos, Graikijos, JAV, Meksikos, Čilės, pirmą kartą sulaukėme dalyvių ir iš Baltarusijos, Maltos, Portugalijos, Kubos, Egipto.
 

© 2006 Visos teisės saugomos.