Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo (VVSS) fondo taryba patvirtino 2019 m. prioritetus bei priemones, pagal kurias bus finansuojami projektai. Tad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia pareiškėjus aktyviai dalyvauti konkursuose.

Europos urologų mokykla: pasitinkant ateities iššūkius

2010-09-06

Geriausia podiplominių studijų programa

Europos urologų mokyklos (EUM) tikslas – suteikti galimybę rinktis pačias sudėtingiausias podiplomines studijas Europoje bei palaikyti Europos urologų asociacijos (EUA) siekį siūlyti aukštos kokybės, objektyvias urologinių disciplinų studijas šiame regione.

Podiplominės studijos ir mokymai, apimantys visą urologijos srities spektrą, yra pagrindinė EUA veikla, o svarbiausia EUM strategija – visos šios mokymo ir švietimo veiklos skatinimas, koordinavimas ir organizavimas. EUM yra EUA Mokymo centro dalis, ji rengia kursus, vykstančius EUA kasmetinio kongreso bei valstybinių visuomeninių susitikimų metu, taip pat organizuoja kasmetinę Europos urologų podiplominių studijų programą (EURMP), EUM žymių specialistų paskaitas, savarankiškus renginius ir kviečia skaityti pranešimus bei dalyvauti nuotolinėse studijose.

Visus EUM kursus Europos urologų taryba (EUT) priskiria Europos urologų akredituotų tęstinių medicinos studijų (EU-ATMS) programai, šių kursų viena valanda yra įvertinta 1,0 kreditu. EUT taip pat organizuoja ir finansuoja EUM parengtus kursus. Kursų programos yra pritaikytos vietinių organizatorių poreikiams, jų trukmė – nuo dviejų valandų iki dviejų dienų. EUM taip pat rengia kursus visų svarbiausių valstybinių kongresų metu.

EUM pradėjo kurti EUA nuotolines studijas. Naudodamiesi šiuo nauju mokymosi būdu, tiek rezidentai, tiek gydytojai urologai turės galimybę dalyvauti TMS akredituotame nuotolinio mokymosi procese. Be to, EUM kuria planus išplėsti dabartinę nuotolinių kursų, paskaitų, internetinių konferencijų, pristatymų bei naujausių EUM kursų straipsnių bei santraukų pasiūlą. Didžioji šios nuotolinės veiklos dalis taip pat bus akredituota.

Vadovaujant dabartiniam pirmininkui prof. Hein Van Poppel (Leuvenas, Belgija), EUM direktoriui bei EUA Mokomojo centro pirmininkui, EUM ir toliau tiria įvairias veiklas, kurios ne tik padės jauniems urologams dar ryžtingiau siekti karjeros ir parengs urologijos specialistus ateities iššūkiams, bet ir paskatins Europos urologijos mokslų progresą.

EUM savo tikslus sieja ne tik su Europa, todėl pastaruoju metu siekia išplėsti mokomąją programą į šalis, kurių urologai bei valstybinių draugijų nariai norėtų dalyvauti moksliniuose mainuose bei tobulinti savo medicininius ir chirurginius įgūdžius. Visai neseniai bendradarbiaujant Kinijos ir Indonezijos organizacijoms bei EUM buvo surengtas seminarų, pasitarimų bei mokymo programų ciklas, kuriame daugiausia dėmesio skirta gerinti urologų įgūdžius. Tikimasi, kad ateityje prie šios iniciatyvos prisidės dar daugiau šalių ir tarptautinių urologų draugijų, siekiančių dinamiškai keistis patirtimi su savo kolegomis iš Europos.

Plačiau skaitykite „Urologia“ Nr.1, 2010

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.