Siekiant pagerinti greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų kokybę ir prieinamumą Lietuvos gyventojams bei sudaryti geresnes darbo sąlygas GMP darbuotojams, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga siūlo, kaip būtų galima koreguoti GMP paslaugų organizavimą visoje Lietuvoje. Tuo tikslu suinteresuotos grupės ir visuomenė kviečiami viešai diskusijai, siekiant tartis ir ieškoti geriausių sprendimų.

Burnos žaizdelės ir kaip jų išvengti

Burnos žaizdelės – tai maži pažeidimai burnos ar dantenų srityje. Paprastai jos yra skausmingos, todėl gali sutrikdyti valgymą, gėrimą ir netgi kalbėjimą. Didžiausia šių opelių atsiradimo rizika moterims, paaugliams ir asmenims, kurių šeimoje yra buvę šio sutrikimo atvejų. Burnos opos nėra užkrečiamos, paprastai sugyja be jokio gydymo per vieną ar dvi savaites. Vis dėlto, jei žaizda yra didelė, labai skausminga ar negyja ilgą laiką – būtina kreiptis į gydytoją.

emedicina.tv
Farmacinė rūpyba |   Kardiologija |   Gastroenterologija |   Endokrinologija |  Lietuvos ir užsienio naujienos

Teisės aktai

Teisės aktai gydytojui

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-02-24

Dėl finansavimo skyrimo netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti

2020-02-24

Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“

2020-02-24

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

2020-02-20

© 2006 Visos teisės saugomos.