Tarp Europos šalių cukriniu diabetu (CD) sirgusių suaugusiųjų daugiausia buvo Portugalijoje (9,86 proc.), mažiausia – Airijoje (3,43 proc.). Lietuvoje sergamumas CD tarp suaugusiųjų buvo 3,69 proc. ES vidurkis – 6,04 proc. (2017 m. duomenys)

Rugsėjo 12 dieną – konferencija Kaune visų specialybių gydytojams. Kviečiame registruotis ir dalyvauti!

Dalinamės svarbia žinia: rugsėjo 12 dieną Kaune vyks visų specialybių gydytojams skirta konferencija „Aktualūs endokrinologijos klausimai. Tarpdalykinis gydytojų bendradarbiavimas“. Ši konferencija - išskirtinė, nes joje be įprastai skaitomų paskaitų/pranešimų, bus vykdomi ir praktiniai mokymai, organizuojami stotelių principu, todėl kiekvienas konferencijos dalyvis turės galimybę patobulinti savo praktinius įgūdžius.

Pirmoji pagalba: kaip padėti užspringusiam žmogui?

Užspringimas – ūmi ir gyvybei pavojinga būklė, kai svetimkūnis patenka į kvėpavimo takus ir trukdo orui patekti į plaučius. Ne visada yra lengva pastebėti ir suprasti, jog žmogus užspringo. Labai svarbu greitai ir teisingai atpažinti, jog žmogus užspringo, ir šią būklę skirti nuo kitų ūminių būklių. 4 dažniausi rizikos veiksniai, didinantys užspringimo galimybę: valgymo proceso higienos nesilaikymas, vaikų amžius, vyresnis amžius, žmonės, vartojantys psichotropines medžiagas.

Lietuvos medikų sąjūdis inicijuoja viešąją diskusiją

Lietuvos medikų sąjūdis išsiuntė raštą Lietuvos Savivaldybių Asociacijai, Lietuvos Savivaldybių merams, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungai, Nacionalinei gydymo įstaigų asociacijai, LR Sveikatos apsaugos ministrui l.e.p p. Aurelijui Verygai bei LRV Ministrui pirmininkui p. Sauliui Skverneliui, kviesdamas inicijuoti viešąją diskusiją Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos tinklo optimizavimo klausimais.

emedicina.tv
Farmacinė rūpyba |   Kardiologija |   Gastroenterologija |   Farmacijos politika |  Žurnalai
Lietuvos gydytojo žurnalas | Farmacija ir laikas | Skausmo medicina | Lietuvos oftalmologijaLietuvos ir užsienio naujienos

Teisės aktai

Teisės aktai gydytojui

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-387 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-08-13

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 "Specialios mitybinės paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

2019-08-13

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ pakeitimo

2019-08-12

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1339 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ pakeitimo

2019-08-12

Teisės aktai vaistininkui

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 "Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo

2019-08-07

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-08-01

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašą, tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimo ir jų deaktyvinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-07-30

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-07-26

© 2006 Visos teisės saugomos.