Lietuvoje svečiuojasi PSO ekspertai

Rugsėjo 17 dieną į Lietuvą atvyko Pasaulinės sveikatos organizacijos ekspertai – Jenni Kehler, Jarno Habicht ir Gintaras Kacevičius. Jie aptars mūsų respublikos sveikatos programą ir sveikatos reformos tikslus bei uždavinius, jų įgyvendinimo strategiją bei poveikį Lietuvos gyventojų sveikatos būklei. Rugsėjo 20-ąją PSO ekspertai susitiks su SAM viceministre Janina Kumpiene.
Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama šalies siekiui įgyvendinti vieningą ir suderintą visų valstybės sektorių veiklą,  skirtą gyventojų sveikatos ugdymui, jos stiprinimui, ligų prevencijai bei efektyviai sveikatos priežiūrai.  Be šių aspektų, kuriems bus skiriamas pagrindinis dėmesys, PSO ekspertai apžvelgs sveikatos reformą, sveikos
gyvensenos propagavimo klausimus, mokslinius tyrimus bei programas ir t. t.
Pasaulio sveikatos organizacijos parengtą ataskaitą, kurioje bus pateiktos po šio vizito PSO ekspertų padarytos išvados, išgirsime lapkričio 24-ąją. Tądien Vilniuje planuojama nacionalinė sveikatos politikos konferencija.