Lietuvos sveikatos priežiūros specialistai gilins vadybos žinias
Tai jau ketvirtas kartas, kai atrinktų sveikatos priežiūros įstaigų 3 žmonių komandos padedami ekspertų ne tik mokysis teorijos, bet ir sukurs pokyčių valdymo savo įstaigoje vadybinius projektus. Baigus 160 val. kursus, jiems bus įteikti profesinės kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimai, kurie pagal ECTS (European Credit Transfer Sistem) Europos Sąjungos standartus atitinka 6 kreditų kursą. Per 3 metus šio tarptautinio projekto pagalba jau paruošta virš 200 sveikatos apsaugos vadybininkų.

Mokymus ,,Pokyčių ir kokybės valdymas sveikatos priežiūros įstaigose: vadovų vaidmuo” inicijavo ir organizavo tarptautinė nepelno organizacija ,,Project Hope” bei projekto partneriai Lietuvoje: Sveikatos priežiūros vertinimo nepriklausoma agentūra, Vilniaus universitetas (VU), Kauno medicinos universitetas (KMU) ir Mykolo Romerio universitetas (MRU). Juos remia ir finansuoja kompanija ,,Johnson & Johnson”.
Projekto organizatoriai pagrindine švietimo kryptimi Lietuvoje pasirinko sveikatos vadybos mokymus ir inovacijas, nes sveikatos politikos specialistų požiūriu, Baltijos šalyse didžiausia sveikatos priežiūros spraga – prasta vadyba.

Skirtingų sveikatos priežiūros sistemos įstaigų darbuotojų komandos buvo atrinktos konkurso būdu. Kursų rengėjai jas vertino pagal pateiktas projektų vizijas. Buvo stengiamasi suburti dalyvius iš skirtingų Lietuvos vietovių ir įstaigų – tiek ligoninių, tiek ir ambulatorinių įstaigų, visuomenės sveikatos centrų, teritorinių ligonių kasų atstovus, sveikatos apsaugos ministerijos tarnybų bei privačių įstaigų. Kursų dalyviai mokysis sveikatos politikos, sveikatos vadybos pagrindų, kokybės valdymo, žmoniškųjų išteklių valdymo, finansų informacijos valdymo, projektų valdymo. Jiems užsiėmimus ves Jungtinės Karalystės Šefildo universiteto ir Lietuvos universitetų dėstytojai. Kursai vyks spalio 2-6, lapkričio 6-8, gruodžio 4-6 ir sausio 24-26 dienomis.

Spalio 2 dieną paskaitą skaitys Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas.