Gydytojas vaikų endokrinologas – teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė
Vaikų endokrinologija – tai vaikų ligų mokslo šaka, nagrinėjanti endokrininės sistemos embrioninę raidą, anatominius ir fiziologinius ypatumus, patologijas, endokrininės sistemos ištyrimo metodus, įgimtas ir įgytas endokrininės sistemos ligas nuo vaisiaus iki paauglio ir suaugusiojo amžiaus, jų gydymą bei profilaktiką.
Medicinos normoje reglamentuojamos pagrindinės gydytojo vaikų endokrinologo teisės – teisė pagal kompetenciją tirti ir gydyti endokrininėmis ligomis sergančius vaikus ir, esant reikalui, siųsti juos tirti ar gydyti į kitas ligonines bei asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias reabilitacijos paslaugas, teisė konsultuoti kitų profesinių kvalifikacijų gydytojus vaikų endokrinologijos klausimais. Savo profesinę kvalifikaciją gydytojas galės kelti dalyvaudamas pasitarimuose, seminaruose bei konferencijose, mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, taip pat kuriant ir diegiant naujas medicinines bei informacines technologijas. Numatyta teisė atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, kurios prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.Nustatyta, kad gydytojas vaikų endokrinologas privalo kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ligą, skirti gydymą bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pagal savo kompetenciją, taikydamas tik mūsų šalyje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo būdus. Gydytojas taip pat turi propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones, vykdyti privalomąsias sveikatos programas. Informacija apie vaikų nepriežiūrą, smurtą prieš globojamus asmenis gydytojas privalo perduoti Vaiko teisių apsaugos tarnybai ar policijai, bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais.Įsakymu apibrėžta gydytojo vaikų endokrinologo profesinė kompetencija, kurią sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs vaikų endokrinologo profesinę kvalifikaciją suteikiančias studijas bei nuolat tobulindamas savo profesines žinias, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą.Už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą priskirtų funkcijų atlikimą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat pareigų viršijimą numatyta gydytojo vaikų endokrinologo atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.Informaciją pateikė SAM Ryšių su visuomene skyrius