Įsigaliojo nauji ankstesnių vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo terminai

VVKT informuoja, kad 2006 m. lapkričio 17 d. įsigaliojo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 1A-705 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo po rinkodaros (registracijos) pažymėjimo sąlygų keitimo arba rinkodaros teisės atnaujinimo“ (Žin., 2006, Nr. 123-4666).


Atkreipiame dėmesį, kad šio įsakymo nuostatos taikomos rinkoje esančių vaistinių preparatų pakuotėms, jų išpardavimo terminą pratęsiant atitinkamai pagal šio įsakymo 1.1. ir 1.2. punktuose nustatytas sąlygas ir terminus.

ĮSAKYMAS


DĖL vaistinių preparatų pakuočių išPARDAVIMO PO RINKODAROS (registracijos) PAŽYMĖJIMO SĄLYGŲ keitimo ARBA rINKODAROS TEISĖS ATNAUJINIMO2006 m. lapkričio 9 d. Nr. 1A-705


Vilnius
Vadovaudamasis Farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 9 straipsnio 2 dalimi,


1. Nustatau, kad:


1. 1. Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai patvirtinus vaistinio preparato rinkodaros (registracijos) pažymėjimo sąlygų keitimą, vaistiniais preparatais ankstesnėmis pakuotėmis didmeninio vaistinių preparatų platinimo įmonėms galima prekiauti ne ilgiau kaip 9 mėnesius, vaistinėms – ne ilgiau kaip 12 mėnesių po vaistinio preparato rinkodaros (registracijos) pažymėjimo sąlygų keitimo patvirtinimo;


1.2. Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai atnaujinus rinkodaros teisę, vaistiniais preparatais ankstesnėmis pakuotėmis didmeninio vaistinių preparatų platinimo įmonėms galima prekiauti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, vaistinėms – ne ilgiau kaip 15 mėnesių po rinkodaros teisės atnaujinimo patvirtinimo;


1.3. išpardavimo laikotarpiu rinkoje negali būti vaistinių preparatų, turinčių daugiau kaip dvi skirtingas pakuotes.


2. Šio įsakymo nuostatos taikomos rinkoje esančių vaistinių preparatų pakuotėms, jų išpardavimo terminą pratęsiant atitinkamai pagal šio įsakymo 1.1. ir 1.2. punktuose nustatytas sąlygas ir terminus.


3. Šio įsakymo nuostatos netaikomos patvirtinus vaistinių preparatų klasifikacijos keitimą ir neatidėliotino apribojimo dėl saugumo vaistinio preparato pakuotės ženklinimo ir / ar pakuotės lapelio keitimus.


4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos produktų platinimo įmonių inspekcijai.


5. Laikau netekusiu galios Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 1997 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 73 „Dėl seno pavyzdžio vaistų pakuočių pardavimo“.

L. e. viršininko pareigas Jūratė Kulberkienė