Kvietimas į parodą

2006 m. lapkričio 23 d. 16 val. Lietuvos medicinos biblioteka (Kaštonų g. 7,  Vilnius) maloniai kviečia į apžvalginės parodos ,,Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto 1940 – 2006 metų mokslo darbai"  a t i d a r y m ą.


Paroda veiks iki sausio 5 d.