"Vienykime jėgas…"

Šių metų lapkričio 24 d. LR Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje vyks Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojama V Nacionalinė sveikatos politikos konferencija „Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimas: vienykime jėgas“. Konferencija skiriama Lietuvos sveikatos programos (1998–2010 m.) įgyvendinimo ir žmonių sveikatą stiprinančios valstybės politikos vertinimui bei tolesnių plėtros gairių nustatymui. Siekiant stiprinti tarpžinybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, konferencijoje kviečiami dalyvauti LR Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės nariai, tarptautinių organizacijų atstovai, diplomatai, įvairių valstybės ūkio sektorių, savivaldybių, mokslo, visuomeninių organizacijų atstovai.


„Sveikatos ir socialinė apsauga yra mūsų šalies Vyriausybės politikos prioritetas, įpareigojantis naujai pažvelgti į nacionalinę sveikatos programą, įvertinant įvairių šalies institucijų ir organizacijų veiklos įtaką visuomenės sveikatos būklei, numatyti pažangią bendros veiklos strategiją“, – teigia sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas.


Sveikata yra vienas svarbiausių ilgalaikio ekonomikos augimo ir socialinės gerovės elementas. Augantis mūsų valstybės ekonominis potencialas suteikia galimybes daugiau dėmesio skirti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui, ligų profilaktikos stiprinimui, medicinos mokslo ir modernių technologijų diegimo plėtrai, netolygumų sveikatos apsaugos srityje mažinimui. „Ne tik kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo sveikatos išsaugojimą, bet ir visi valstybės sektoriai, priimdami sprendimus, turi atsižvelgti į šių sprendimų galimą poveikį sveikatai“, – pabrėžia R. Turčinskas.


2006 m. lapkričio 25 d. sukanka 15 metų, kai Lietuva tapo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nare. Konferencijoje bus apžvelgta PSO veiklos istorija mūsų šalyje, pristatytos PSO misijos, skirtos Lietuvos sveikatos programos ir jos įgyvendinimo strategijos analizei, rekomendacijos.


Tikimasi, kad V Nacionalinė sveikatos konferencija suteiks unikalią galimybę aptarti aktualius sveikatos apsaugos klausimus, efektyviausius veiksmus, įgyvendinant Vyriausybės programą, Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos Sąjungos rekomendacijas, ir taps svarbia politine gaire toliau kartu dirbant dabarties bei ateities kartų sveikatos labui.


SAM Ryšių su visuomene skyrius