Gydytojai tobulina vadybos žinias

Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) atstovams teko gerokai paplušėti, kad šios sąjungos laimėtas konkursas Europos Sąjungos fondų finansuojamam projektui „Socialinės partnerystės plėtojimas Lietuvos sveikatos apsaugos sitemoje“, skirtam gydytojų mokymui, būtų pradėtas įgyvendinti. LGS pirmininkas doc. Liutauras Labanauskas pripažino, jog labai sunkiai ir ilgai buvo tvarkomi reikiami dokumentai, teko spręsti netikėtai kilusius įvairius klausimus. Pagaliau lapkričio pradžioje prasidėjo Lietuvos gydytojų mokymai.Doc. L. Labanauskas atsako į "Svaitės interviu" klausimus.Kur vyksta mokymai bei kokius pranešimus išklauso gydytojai?Lietuvos apskrityse iš viso bus pravesta 14 visiškai vienodų, savo turiniu nesiskiriančių mokymų, kurių programą yra patvirtinę bei suderinę Europos Sąjungos fondai. Kauno ir Vilniaus apskrityse greičiausiai vyks po du tokius mokymus, nes čia yra pakankamai daug gydytojų, kurių vienu metu negalėtų sutalpinti tokiems renginiams pritaikytos patalpos.


Mokymuose gydytojams yra skaitomi labai aktualūs pranešimai svarbiausiais organizaciniais, finansiniais ir teisiniais klausimais, apimančiais sveikatos reformą, Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vietą Europos kontekste, gydytojų tobulinimąsi, licencijavimą, pacientų ir gydytojų teises bei pareigas, daugelį su darbo vietomis bei atlyginimais susijusių klausimų, taip pat gydytojų civilinės atsakomybės draudimą ir t. t. Gydytojus turėtų itin sudominti pranešimas apie sveikatos apsaugos sistemos finansavimą, apie tai, kaip pinigai skiriami ir kokiu keliu pasiekia ligonį. Praktikoje neretai pasitaiko, kad daugelio dalykų, kurie turėtų būti visiškai aiškūs kiekvienam gydytojui, jie nežino. Tai nėra gerai…Kaip vertinate šį medikų mokymo procesą?Šiuos mokymus vertinu labai palankiai. Jei šiandien imtume kamantinėti gydytojus bet kuria tema, kuri gvildenama šiuose mokymuose, vargu ar jie galėtų pasakyti ką nors konkretau.Temos – specifinės, kasdien spaudoje negvildenamos, tačiau medikams tokios žinios yra būtinos. Aišku, mokymuose negali dalyvauti absoliuti gydytojų dauguma – juk kažkam tuo metu reikia dirbti, laukia gausybė ligonių, todėl stengiamės visus pranešimus atspausdinti, kad su jais galėtų susipažinti kuo daugiau gydytojų. Manau, kad įgytos žinios medikams bus labai naudingos jų kvalifikacijai. Beje, pirmą kartą šiuos mokymus pravedame be jokių iškilmingų ceremonijų. Tai sukuria paprastą, darbinę atmosferą. Pastebėjau, jog gydytojai labai įdėmiai klausosi pranešimų, nes temos iš tiesų yra įdomios.