Europos Bendrijų Komisijos Komunikatas

Europos Bendrijų Komisija paskelbė Komisijos Komunikatą ,,Konsultacija dėl Bendrijos veiksmų sveikatos paslaugų srityje“. Šio dokumento tikslas yra numatyti Bendrijos veiksmus sveikatos paslaugų srityje, užtikrinant efektyvesnę prieinamą sveikatos priežiūrą ir apsaugą Europoje. Siekiama aiškiai reglamentuoti keliaujančių iš vienos ES valstybės narės į kitą Europos piliečių teises ir garantijas bei šias vertybes įtraukti į bendrą teisinę sistemą.

Aukštos kokybės sveikatos paslaugos yra prioritetinė sritis Europos piliečiams. Todėl Europos Bendrijų Komisijos 2007 m. metinėje politikos strategijoje numatyta parengti saugių, aukštos kokybės ir veiksmingų Bendrijos sveikatos paslaugų sistemą, skatinančią valstybių narių bendradarbiavimą ir aiškiau reglamentuojančią Bendrijos įstatymų taikymą sveikatos priežiūros sistemoje. 


Komisijos nuomone, Bendrijos veiksmai turėtų remtis teisinio tikrumo principu, plačiau taikant Europos Teisingumo Teismo nutartis, reglamentuojančias laisvą pacientų, medicinos profesionalų ir sveikatos paslaugų judėjimą. Taip pat pabrėžiama valstybių narių paramos, suteikiančios sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų institucijoms galimybes vadovautis Bendrijos įstatymų sistema ir naudotis sveikatos sistemų bendradarbiavimo pranašumais, svarba.


Europos Bendrijų Komisijos Komunikatas ,,Konsultacija dėl Bendrijos veiksmų sveikatos paslaugų srityje“ skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje:
http://www.sam.lt/lt/sam/bendradarbiavimas/es-sveikata-politika/tarptautiniai-projektai/


Maloniai kviečiame nuomones ir siūlymus dėl Komunikato iki 2007 m. sausio 15 d. atsiųsti Sveikatos apsaugos ministerijos Užsienio ryšių skyriaus vyriausiajai specialistei Janinai Andriuškevičiūtei el. paštu [email protected] ir Užsienio ryšių skyriaus vedėjui Viktorui Meižiui el. paštu [email protected]  SAM Ryšių su visuomene skyrius