Sveikatos apsaugos ministerijos informacinio pranešimo patikslinimas2006 m. gruodžio 21 d. Sveikatos apsaugos ministerija išplatino informacinį pranešimą „Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programą 2007 m.“, kuriame įsivėlė klaida. Patiksliname, kad ministerijos skiriama suma vienam projektui finansuoti negali viršyti 10000 litų.


Primename, kad 2007 m. prioritetai teikiami projektams, įgyvendinamiems vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo bei gerinimo srityje, psichikos sveikatos ir savižudybių bei smurto prevencijos, traumų bei nelaimingų atsitikimų, žmogaus imunodeficito viruso infekcijos ir tuberkuliozės prevencijos, nutukimo bei neinfekcinių ligų prevencijos, organų ir audinių donorystės skatinimo srityse.

Pareiškėjai ministerijai parengtas projektų paraiškas teikia iki 2007 m. sausio 15 dienos 12.00 val.

SAM Ryšių su visuomene skyrius