Ir šiemet medikų atlyginimai didėsPernai, palyginti su 2005-aisiais, mūsų šalies medikų darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo 31,6 procentu ir siekė 1 475 Lt (viso personalo), gydytojų – 2 330 Lt, slaugytojų – 1 413 Lt (2005 m. atitinkamai – 1 121, 1 722 ir 1 063 Lt).


Privalomojo sveikatos draudimo taryba iš esmės pritarė medikų darbo užmokesčio didinimo ketvirtojo etapo kryptims ir prioritetams. Šiuo etapu numatoma medikus labiau skatinti už veiklos rezultatus – vertinti, kaip vykdomos prevencinės programos, vaikų profilaktiniai tikrinimai, guldymo į ligoninę ir siuntimo konsultuoti pagrįstumą ir kt.


Šiemet šalies medikų atlyginimas turėtų padidėti vidutiniškai penktadaliu.


Pritarimo sulaukė ir Tarybai pateiktas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, skiriamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų restruktūrizavimo programoms finansuoti 2007–2008 metais, naudojimo apskaitos bei atskaitomybės tvarkos aprašas, kuriame nustatyti ir reikalavimai restruktūrizavimo programoms, lėšų skyrimo šioms programoms sąlygos, reglamentuotas jų svarstymas bei įgyvendinimas. Šiemet iš PSDF biudžeto restruktūrizavimo programoms numatyta skirti apie 21 mln. litų.


Taryba iš esmės pritarė vidaus ligų gydymo profilio (internisto) paslaugų specialiesiems reikalavimams bei siūlomam vaikų ir suaugusiųjų abdominalinės chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimui. Šių paslaugų sąrašas bus papildytas naujomis paslaugomis, kurių įdiegimas grįstas šiuolaikinėmis medicinos technologijomis. Taip pat pritarta ortopedijos techninėms priemonėms skirtų lėšų paskirstymui. Iš viso ortopedijos gaminiams iš PSDF biudžeto šiemet skiriama 34,4 mln. litų.


Tarybos posėdyje buvo pristatytas teritorinių ligonių kasų ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos naujas projektas. Ši tvarka toliau bus tobulinama.


Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyrius