Asmeninis spaudo numeris – tik kvalifikuotiems farmacijos specialistams

Farmacijos departamentas prie SAM šiemet jau suteikė daugiau nei 4 000 spaudo numerių farmacijos specialistams, turintiems vaistininko ar farmakotechniko praktikos licencijas, 2006 metais baigusiems Kauno medicinos universiteto farmacijos studijas ar Kauno kolegijos medicinos ir socialinių studijų centre farmakotechnikos studijas, kitiems farmacijos specialistams, pateikusiems prašymus suteikti spaudo numerį. Plačiau apie tai kalbamės su Farmacijos departamento prie SAM Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vedėja Irma Medžiaušaite.Ar visiems besikreipiantiems – tiek vaistininkams, tiek farmakotechnikams suteikiamas spaudo numeris?


Visiems vaistininkams ir farmakotechnikams, turintiems atitinkamą profesinę kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, gali būti suteiktas asmeninis spaudo numeris. Svarbu pateikti sveikatos apsaugos ministro įsakyme nurodytus dokumentus. Tačiau pasitaikė atvejis, kai dėl spaudo kreipėsi asmuo, išklausęs farmacijos studijas, tačiau neišlaikęs baigiamųjų egzaminų ir neturintis farmacijos specialisto diplomo. Jam spaudo numeris nebuvo suteiktas.Kokia yra nustatyta spaudo suteikimo tvarka? Ar reikalingas koks nors specialus, išankstinis kreipimasis, tam tikrų dokumentų ar duomenų pateikimas?Numeriai vaistininko ir farmakotechniko spaudams suteikiami vadovaujantis Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 (Žin., 2003, Nr. 22-931, 2006, Nr. 87-3434, 2007, Nr. 12-505). Įsakymu pavesta numerius farmacijos specialistų spaudams suteikti Farmacijos departamentui prie SAM, todėl asmuo, norintis gauti spaudos numerį, su prašymu ir įsakyme nurodytais dokumentais turi kreiptis į Farmacijos departamentą. Prašymą ir dokumentus galima siusti paštu adresu: Vingrių 6A, Vilnius.


Spaudo numerio suteikimas yra pirminė procedūra, kurią atlikus farmacijos specialistai įtraukiami į bendrą sveikatos specialistų registravimo sistemą. Todėl spaudo numerio suteikimui svarbiausias yra asmens įgytą farmacijos išsilavinimą bei asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Spaudo numerį gali gauti visi farmacijos specialistai nepriklausomai nuo to, ar jie turi vaistininko praktikos licenciją, ar jie įrašyti į vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, ar vykdo aktyvią farmacinę veiklą.


Spaudo numeris yra unikalus farmacijos specialisto identifikavimo numeris, jis nepanaikinamas jam netekus licencijos ar pakeitus pavardę. Spaudo numerių duomenų bazė yra maksimaliai išplėsta duomenų apie Lietuvoje esančius farmacijos specialistus bazė. Asmenims, baigusiems farmacijos studijas Kauno medicinos universitete ir Kauno kolegijos Medicinos ir socialinių studijų centre, spaudo numeriai suteikiami automatiškai, iš mokslo įstaigų gavus absolventų sąrašus, todėl jauniems specialistams jokių papildomų dokumentų pateikti nereikės. Jie apie suteiktus spaudo numerius galės rasti informacijos interneto svetainėje /www.fd.lt/. Automatiškai spaudo numeriai taip pat buvo suteikti asmenims, įgijusiems vaistininko ar farmakotechniko praktikos licencijas iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo. Kiti farmacijos specialistai, dar neturintys spaudo numerio, pvz., atvykę iš kitos šalies ir norintys pradėti farmacinę veiklą Lietuvos Respublikoje, arba asmenys neturėję licencijos ir norintys jį turėti, gali kreiptis tiesiai į Farmacijos departamentą.


Ką reikėtų daryti, kur kreiptis spaudą pametusiems ar kitokiu būdu praradusiems jo gavėjams?Farmacijos departamentas išduoda nustatytos formos pažymą apie suteiktą spaudo numerį, todėl prireikus galima patvirtinti raštu apie suteiktą spaudo numerį. Farmacijos specialisto spaudas jį pametus gali būti vėl pasigamintas, ir specialiųjų reikalavimų jį pametusiems nekeliama. Atsižvelgiant į tai, kad vaistininko spaudu tvirtinamas pacientui paskirto vaisto išdavimo vaistinėje faktas, nelabai suprantama, kodėl reikėtų svetimu spaudu tvirtinti receptus ir pažymėti apie vaisto išdavimą, kai tas vaistas jau nebegalės būti išduotas pagal tokį pažymėtą receptą.
Kalbino Ramutė PEČELIŪNIENĖ