JK 6 iš 10 ligoninės vaistininkų dirba neapmokestinamus viršvalandžius

Jungtinėje Karalystėje atliktos apklausos duomenimis, apie 60 proc. vaistinėje dirbančių asmenų teigia, kad laiko atlikti savo pareigoms jiems neužtenka. Be to, nustatyta, kad pusė jų per savaitę dirba nuo vienos iki penkių neapmokestinamų valandų, o 10 proc. – nuo šešių iki 10 valandų, už kurias negauna atlyginimo.

Dažniausia viršvalandžiai buvo dirbami norint darbą atlikti laiku (83 proc.), teikti geriausią įmanomą priežiūrą pacientams (78 proc.) ir stengiantis nenuvilti kolegų (77 proc.). Be to, per paskutiniuosius 12 mėnesių beveik du trečdaliai (61 proc.) vaistinės darbuotojų teigė pastebėję pacientui galėjusią pakenkti klaidą. 87 proc. vaistininkų teigė, kad jų sąjunga skatina pranešti apie klaidas ir 61 proc. nurodė, kad sąjunga imasi priemonių, kad tokios klaidos nebepasikartotų. Apklausos išvadose teigiama, kad, lyginant su ankstesniais metais, darbuotojai patiria mažiau streso, rečiau susižeidžia darbe ir pastebi mažiau klaidų. Tačiau tobulinti yra ką
tik 61 proc. apklaustųjų teigė, kad prireikus visuomet gali nusiplauti rankas vandeniu ir pasinaudoti popieriniais rankšluosčiais bei dezinfektantu.


PJ 7 April, 2007; 278(7446):388