No Picture

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija plėtojama

Tarp prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ligi šių metų dėl įvairių priežasčių sunkiausiai plėtojosi Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa. Tačiau dabar jau galima sakyti, jog pasiektas lūžis – šių metų pirmąjį ketvirtį šiai programai įgyvendinti buvo panaudota beveik penktadaliu daugiau lėšų negu buvo skirta šiam laikotarpiui, o pernai jai įgyventi buvo panaudota mažiausiai (palyginti su kitomis prevencinėmis programomis) – tik maždaug du penktadaliai skirtų lėšų. […]

No Picture

Kompiuterizuotas vaistų išrašymas padeda išvengti klaidų

Nors kol kas tik 9 proc. Amerikos ligoninių skiria vaistus kompiuterizuotai, tačiau tikimasi šią efektyvią sistemą įvesti kuo didesniam skaičiui ligoninių. Remiantis 12 tyrimų, kuriuose lygintas vaistų išrašymas ranka ir naudojantis kompiuteriu, rezultatais, kompiuterizuota sistema ženkliai sumažino skiriant medikamentus pasitaikiančių klaidų skaičių. […]

No Picture

Pristatytas sveikatos sistemos vizijos 2007 – 2015 metams projektas

Vakar, birželio 27 d., prezidentūroje buvo pristatytas Sveikatos sistemos plėtros 2007 – 2015 metams metmenų projektas. Sveikatos apsaugos ministro Rimvydo Turčinsko sudarytos darbo grupės parengtame dokumente analizuojamos pastarųjų metų sveikatos apsaugos problemos, jas lemiančios priežastys, teikiami siūlymai sistemos tobulinimui. […]

No Picture

Alkoholio reklamos apribojimas: argumentai už ir prieš

Jei įsigalios birželio 21 d. Seime priimtas įstatymas, tai televizijos žiūrovų ir radijo klausytojų nebepasieks jokios rūšies alkoholinių gėrimų reklama nuo 6 iki 23 val. Šis apribojimas sukėlė daug diskusijų tiek tarp politikų, tiek visuomenėje. Tikimasi, kad nematydamas alkoholio reklamos, jo mažiau vartos jaunimas. Bijoma, kad negaudamas alkoholio gamintojų paramos, mirs Lietuvos sportas. Apie galimas draudimo pasėkmes kalbamės su Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentu Aurelijumi Veryga. […]