Visos psichikos sveikatos srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos pirmą kartą dalyvaus Psichikos sveikatos strategijos priemonių plano kūrimo darbo grupėje


Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas kviečia psichikos sveikatos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO) aktyviai įsijungti į Psichikos sveikatos strategijos priemonių plano kūrimo darbo grupę. Darbo grupė bus suformuota jau artimiausiu metu.


„Pacientų organizacijos yra labai svarbūs ministerijos partneriai, todėl būtina, kad jų atstovai įsijungtų kuriant ir įgyvendinant Psichikos sveikatos strategijos priemonių planą. Viena iš priemonių plano sudedamųjų dalių bus skirta psichikos sutrikimų turinčių asmenų paslaugų plėtrai ir optimizavimui, todėl sieksime, kad patys pacientai ar jų atstovai išsakytų savo poreikius bei pasiūlymus“, – per vakarykštį susitikimą su psichikos sveikatos NVO sakė R. Turčinskas.


Psichikos sveikatos strategijos tikslas – gerinti visuomenės psichikos sveikatą ir apginti psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų teises. Kuriant šiuolaikišką psichikos sveikatos priežiūros sistemą prioritetai bus teikiami psichikos sutrikimų prevencijai, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklo plėtrai, finansavimo mechanizmo tobulinimui. Strategijoje numatytos nuostatos bus įgyvendinamos patvirtinus atitinkamą valstybinė programą ir jos įgyvendinimo priemones. Pagal LR Vyriausybės programą priemonių plano projektas derinimui turi būti pateiktas paskutinį šių metų ketvirtį.


Susitikimo metu VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ išsakė pastabas dėl atliktos Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studijos. Atsižvelgdamas į tai, ministras sudarė specialistų grupę, kuri atliks studijos kokybės ir kriterijų atitikimo konkursinėms sąlygoms vertinimą.Rasa Eilunavičienė


Ministro atstovė spaudai