Vaistų registracijos tarybos posėdžio nutarimai   
Farmacinių kompanijų dėmesiui! Skelbiamas Vaistų registracijos tarybos posėdžio, įvykusio2007 m. birželio 6 d., protokolas. Norėtume informuoti, kad visų Vaistų tarybos posėdžių protokolus galite rasti interneto skyriuoseFARMACINĖMS KOMPANIJOMS arba VAISTŲ REGISTRACIJA – Vaistųregistracijos taryba.