Lietuvos atrito asociacijos tobulinimosi seminarai savanoriams

Lietuvos artrito asociacija vykdydama projektą „Artrito savivaldos programos „Padėk sau“ plėtra Lietuvoje“ organizavo seminarą 24 savanoriams instruktoriams iš 9 regioninių artrito bendrijų: Alytaus, Biržų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Rokiškio ir Vilniaus. Šis projektas vyksta nuo 2005 m. Jo tikslas – instruktorių, dirbančių su sergančiaisiais reumatinėmis sąnarių ligomis, mokymo tobulinimas. Šiais metais projektas yra finansuojamas Sveikatos apsaugos ministerijos, vykdant Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių sveikatos srityje programą.

Seminaro metu dalyviai įgijo daug naujų žinių, o turimas patobulino reumatologo, reabilitologo ir psichologo organizuotuose užsiėmimuose. Reumatologas aiškiai ir suprantamai perteikė žinias apie alternatyvią pagalbą sergant artritu, reabilitologas užsiėmimuose „Geros fizinės būklės palaikymas ir artrito problematika“ mokė lavinti gebėjimus, kurie mažintų skausmą ir kaip ugdyti didesnį pasitikėjimą savimi, rūpintis savo kūnu. Psichologo gilios mintys apie pozityvaus mąstymo reikšmę, įveikiant ligą padėjo suprasti, kad vien pozityvaus mąstymo neužtenka. Būtinas gydymas, vaistai, procedūros, mityba ir fizinis aktyvumas. Tačiau puoselėdami savo mąstymą, atsikratydami negatyvių minčių mes būsime laimingesni ir aktyvesni, turėsime daugiau energijos ir suprantama, geriau jausimės. Seminaro vertinimo anketoje pagal skalę nuo 1 iki 5 dalyviai seminarą įvertino 4,8 balams. Panaudojant turimas ir patobulintas žinias savivaldos seminarai „Padėk sau“ toliau bus organizuojami minėtuose regionuose nuo š.m. rugsėjo mėnesio.

Reumatinės sąnarių ligos paveikia ne tik sąnarius, bet ir visą asmenį, kurį užgriūna fizinės, psichologinės ir socialinės problemos. Sergantieji šiomis ligomis nemažai laiko praleidžia ligoninėse, sanatorijose, bendraudami su gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais. Tačiau didžiąją gyvenimo dalį tenka rūpintis savo sveikata patiems, ieškoti būdų skausmui ir nuovargiui įveikti, mokytis „valdyti“ savo būklę, tad reikalingas sistemingas artrito pacientų mokymas, kaip gyventi, prisitaikyti sergant reumatoidiniu artritu, osteoartroze ir kitomis sąnarių ligomis.

Sveikatos apsaugos ministerija pagal „Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programą“ 2007 m. finansuoja 47 projektus ir skiria 300 tūkst. litų. Nevyriausybinės organizacijos skatinamos dalyvauti formuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką, ugdyti visuomenės informuotumą, skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas.


Ona Stefanija Telyčėnienė
Lietuvos artrito asociacijos prezidentė