Medicinos duomenų bazės testavimasMicromedex Healthcare Series
Duomenų bazių sistema, sukurta sveikatos priežiūros specialistams, kuriems reikalinga objektyvi, pagrįsta informacija apie vaistus, toksikologiją, ligas, intensyviąją terapiją, pacientų mokymą bei alternatyviąją mediciną. Ekspertų atrinkta ir įvertinta aktuali, patikima informacija, palengvinanti sprendimų priėmimą darbo vietoje „at the point of care“.

Drug Knowledge Databases:
DRUGDEX. Išsami, objektyvi, patikima, įrodymais pagrįsta informacija apie vaistų dozavimą, farmakokinetiką, saugumą, tarpusavio sąveiką, klinikinį pritaikymą, šalutinį poveikį, santykinį veiksmingumą.
MARTINDALE. Elektroninė apžvalginės farmacinės spaudos Martindale knygos versija. Plati, objektyvi, pagrįsta informacija apie vaistus ir kitas chemines medžiagas, naudojamas visame pasaulyje.
DRUG-REAX. Duomenų bazė apie įvairių vaistų bei jų sudedamųjų medžiagų sąveiką, jų efektą ir klinikinę reikšmę.
PDR. Profesionalios medicininės informacijos portalas, kuriame pateikta informacija apie receptinius ir dažniausiai vartojamus nereceptinius Amerikos maisto ir vaistų administracijos (FDA) patvirtintus vaistus. Apima vaistų tarpusavio sąveiką, šalutinį poveikį, rekomenduojamas dozes, vartojimo indikacijas ir kontraindikacijas.
INDEX-NOMINUM. Elektroninė tarptautinio vaistų bei derivatų žinyno, sukurto švedų farmacininkų draugijos, versija. Informacija apie vaistų generines medžiagas, prekinius pavadinimus, sinonimus, terapines kategorijas, cheminę struktūrą, CAS (cheminių medžiagų registro) numerius ir vaistų gamintojus.
IV INDEX. Atrinkta informacija apie infuzinę terapiją, jos derinimą ir pavojingas intravenines kombinacijas.

Desease Kowledge Databases:
DISEASEDEX. Bendrosios medicininės ir skubios pagalbos informacijos šaltinis apie ligų gydymą, diagnostiką esant urgentinėms būklėms, bei optimaliausią jų gydymą.
VisualIDX. Diagnostikos sistema ir vaizdų duomenų bazė, leidžianti atlikti paiešką pagal individualius paciento požymius ir nustatyti diagnozę bei pritaikyti optimalų gydymą.

Toxicology Kowledge Databases:
POISINDEX. Įrodymais pagrįstos informacijos šaltinis, skirtas atpažinti, nukenksminti ir gydyti toksinių medžiagų sukeltus pažeidimus.
TOMES. Chemikalų ir nuodingų medžiagų saugaus naudojimo darbo vietoje duomenų bazė, aprašanti nenumatytas situacijas ir priemones joms išvengti.
REPRORISK. Duomenų bazė apie vaistų, chemikalų, fizinių, aplinkos veiksnių poveikio riziką reprodukcijai.

Alternative Medicine Kowledge Databases:
AltMedDec. Visapusė, mokslui neprieštaraujanti informacija apie papildomą ir alternatyviąją terapiją. Sudaryta iš nešališkų įrodymais pagrįstų monografijų apie vaistinius augalus, vitaminus, mineralus ir kitas maistines medžiagas. Pateikia informaciją apie tikslingą naudojimą, dozavimą, veiksmingumą, nepageidaujamą poveikį ir sąveiką su kitomis medžiagomis.
Herbal Medicines. Didžiosios Britanijos Karališkosios Farmacininkų Draugijos vadovas sveikatos priežiūros profesionalams apie vaistinių augalų pritaikymą pagalbinėje ir alternatyvios medicinos terapijoje.
Informacijos vartotojams suteikiami individualūs slaptažodžiai.
Kreiptis į Informacijos sk. vedėją R.Vaišvilienę, tel. 261 73 96, el.paštas: [email protected]Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka