Kada skirti statinus: rytą ar vakare

Išanalizavę septynių klinikinių tyrimų duomenis, mokslininkai ištyrė chronobiologinį statinų, skiriamų rytą arba vakare, poveikį MTL cholesterolio rodikliams. Nustatyta, kad, simvastatiną skiriant vakare MTL cholesterolio koncentracija sumažėjo statistiškai patikimai ženkliau, nei šį vaistą skiriant rytą.

Vakare skiriant lovastatiną, pravastatiną ir rosuvastatiną taip pat nustatyti geresni MTL rodikliai, nors skirtumas nebuvo statistiškai patikimas. Atorvastatinas MTL cholesterolį mažino vienodai nepriklausomai nuo skyrimo laiko. Fluvastatino chronobiologinis veikimas vertintas nebuvo.


Ann Pharmacother. 2007;41:106110