Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Karo medicinos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartįŠ.m. birželio 21 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – VUL SK) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnyba (toliau – KMT).VUL SK atstovavo ligoninės generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius, KMT – vadas plk. Kęstutis Kuršelis.


Šia sutartimi įsipareigojama teikti antrines ir tretines sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos bei šalyje dislokuotų NATO pajėgų kariams, sudaryti sąlygas karo medicinos specialistams dirbti pagal turimą medicinos praktikos licenciją VUL SK padaliniuose ir panaudoti ją karo medicinos personalo kvalifikacijai kelti rengiantis tarptautinėms operacijoms, o karo metu atlikti karo ligoninės funkcijas.


Prof. A. Laucevičiaus teigimu VUL SKvisada pasirengusi bendradarbiauti ne tik ekstremalių situacijų metu, bet, būdama mokymo ir praktikos baze, organizuoti mokymus medicinos klausimais medikams bei kariams, taip pat dalyvauti vykdant mokslinius tyrinėjimus Lietuvos kariuomenei aktualiais klausimais.

Gitana Letukienė


VUL SK vyr.specialistė ryšiams su visuomene