Migdomųjų vaistų skyrimas pediatrijos skyrių ligoniams

Migdomųjų skyrimas hospitalizuotiems vaikams yra dažnas reiškinys, miego sutrikimų farmakaloginis gydymas neretai taikomas psichiniams ligoniams.


2004 m. trijose Filadelfijos, Pensilvanijos valstija, ligoninėse 26 dienas tirtas migdomųjų medikamentų vartojimas. Demografiniai, klinikiniai ir farmakologiniai duomenys surinkti ištyrus 9440 pacientų. Vidutinis pacientų amžius buvo 7 metai ir 18.6 proc. iš jų nustatytas nors vienas psichikos sutrikimas. Iš viso 9 proc. ligonių skirti kurios nors rūšies migdomieji vaistai, iš jų dažniausi – antihistaminai ir benzodiazepinai.


Reikšmingų skirtumų rasta tarp skirtingose ligoninėse išrašomų migdomųjų kiekio ir rūšies, tarp amžiaus ir hospitalizacijos trukmės. Svarbiausias atradimas buvo tai, kad psichikos sutrikimų turintiems ligoniams ar gaunantiems psichiatro priežiūrą migdomieji skirti labai dažnai. Pvz., kas trečias autizmu sergantis vaikas vartojo migdomuosius vaistus. JAV maisto ir vaistų adminstracija iki šiol dar nėra patvirtinusi vaikams skirtų medikamentų kūrimo ir vartojimo hospitalizacijos metu rekomendacijų.


Pediatrics 2007;119:1047-1055