Pristatytas sveikatos sistemos vizijos 2007 – 2015 metams projektas

Vakar, birželio 27 d., prezidentūroje buvo pristatytas Sveikatos sistemos plėtros 2007 – 2015 metams metmenų projektas. Sveikatos apsaugos ministro Rimvydo Turčinsko sudarytos darbo grupės parengtame dokumente analizuojamos pastarųjų metų sveikatos apsaugos problemos, jas lemiančios priežastys, teikiami siūlymai sistemos tobulinimui.


Dokumento tikslas – inicijuoti konkrečius veiksmus, kad būtų išspręstos specialistų išskirtos esminės sveikatos sistemos problemos. Numatyti svarbiausi uždaviniai – papildomo sveikatos draudimo iki 2008 m. pradžios įvedimas, rezidentūros organizavimo modelio pakeitimas, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas į rajonus, privačių gydymo įstaigų sektoriaus plėtra, medikų atlyginimų didinimas ir kt.


„Darbo grupė, kuri rengė šiuos metmenis, apklausė daugiau nei 300 sveikatos priežiūros įstaigų bei specialistų, kurie įvardino aktualiausias sveikatos sistemos problemas, siūlė galimus sprendimo būdus. Kartu atsižvelgta į Prezidentūros, Seimo sveikatos reikalų komiteto pasiūlymus“, – sako Sveikatos apsaugos ministras. Jis teigia, kad pagrindinės išskirtos problemos – atsainus visuomenės požiūris į sveikatą, nepakankama paslaugų kokybė ir prieinamumas, nepakankamai efektyvi sveikatos priežiūros organizavimo sistema.


Vienas iš projekto siūlymų – nuo 2008 m. įdiegti papildomojo sveikatos draudimo modelį, nustatant šio draudimo objektą. Dar vienas sprendimas, kuris susijęs su privačių sveikatos priežiūros paslaugų sektoriumi – parengti vieningą sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis pasirašymo tvarką, kas užtikrins privačias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų plėtrą ir medicinos paslaugų prieinamumo didinimą. Be to, pirmą kartą numatoma nuolat stebint pacientų eilių būklę visose šalies sveikatos priežiūros įstaigose informuoti apie tai gyventojus ir rengti priemonių planą šių eilių mažinimui. Ieškota būdų, kaip pritraukti taip trūkstamų sveikatos specialistų į rajonines ir kaimo gyvenvietes. Žadama didinti jų darbo įkainius, teikti socialinę pagalbą, lengvatines vartojamąsias paskolas ir aprūpinti būstu, taip pat praplėsti rezidentūros bazių skaičių.


Priėmus politinį sprendimą dėl Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2007−2015 metų metmenų projekto, per 6 mėnesius rengiamasi sudaryti priemonių įgyvendinimo planą dvejiems metams.

Sveikatos sistemos plėtros 2007–2015 metų metmenų projektą rengė Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir Žmogaus teisių komiteto, Vyriausybės kanceliarijos, Nacionalinės sveikatos tarybos, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie SAM ir teritorinių ligonių kasų, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Privačių medicinos įstaigų asociacijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, akademinės bendruomenės atstovai ir pasitelkti ekspertai.Projekto tekstas skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje: http://www.sam.lt/lt/main/veikla/sveikatos_prieziuros


Daugiau informacijos teirautis:
Renata Grikšelytė, Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja, tel. (5) 266 14 13, mob. 869853398, e. paštas: [email protected]