Pakeistas mokestis už licencijas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007-06-19 nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ („Valstybės žinios“, 2007-06-30, Nr. 72-2847) Valstybės rinkliava už licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika išdavimą:
 • bendrosios praktikos slaugytojo ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojo praktika – 100 litų


 • medicinos praktika, jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas  – 144 litai  


 • medicinos praktika, jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas – 100 litų.  

rekvizitų patikslinimą :
 • bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos praktikos – 27 litai.  

dublikato išdavimą:
 • bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos praktikos  – 24 litai.  

Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:
 • visuomenės sveikatos priežiūros veikla  – 274 litai


 • ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis – 306 litai


 • stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla – 660 litų


 • ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla  – 807 litai.

licencijos patikslinimą:
 • verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis – 238 litai.


 • verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla – 520 litų. • verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla –  520 litų.

dublikato išdavimą    – 24 litai.


Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM primena, kad dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava pateikiamas atsiimant licenciją.