Pirmasis naujosios VVKT vadovės darbo mėnesis

Birželio 4 d. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovės pareigas pradėjo eiti Aurelija Kulčickienė Gutienė. Kalbamės apie pirmuosius nuveiktus darbus ir tolesnius planus.Ar jau spėjote „apšilti“ naujoje darbo vietoje, susipažinti su darbo specifika? Kokius pirmuosius darbus atlikote?Pradėjusi darbą susipažinau su tarnyboje dirbančiais specialistais, išsiaiškinau esamą situaciją ir tarnybai keliamus tikslus. Diskusijos dėl darbo kokybės tobulinimo dar tik prasidėjo, todėl netolimoje ateityje bus sukurtas priemonių planas, leisiantis efektyviau tobulinti tarnybos padalinių darbo organizavimą.


Kokias veiklos kryptis laikote prioritetinėmis? Kam žadate skirti daugiausia dėmesio?Kokių žadate naujovių organizuojant VVKT veiklą?


Nenorėčiau išskirti nė vienos veiklos srities kaip svarbiausios, visos tarnybai priskiriamos veiklos sritys yra vienodai svarbios. Daug dėmesio skirsiu Vaistų registracijos departamento darbo kokybei, farmacijos įmonių veiklos kontrolės ir kitiems klausimams. Šiuo metu ieškome galimybės tarnybos perkėlimui į tam pritaikytas patalpas, norime pagerinti archyvo sąlygas ir informacijos prieinamumą, įvertinti ir patobulinti kompiuterines duomenų bazes, galbūt reorganizuoti kai kuriuos struktūrinius padalinius.Kalbino Ramutė Pečeliūnienė