Chirurgijos rezidentai praktikuodamiesi dažnai susižeidžia

Chirurgijos rezidentūros metais susižeidimų aštriais instrumentais rizika yra labai didelė dėl patirties ir laiko trūkumo.


Baltimorės Universiteo (JAV) tyrėjai apklausė 699 chirurgijos rezidentus, iš kurių net 83 proc. buvo susižeidę atliekamos operacijus metu. Susižeidimų skaičius buvo tiesiogiai susijęs su praktikos trukme: pirmais rezidentūros metais vidutiniškai jis buvo 1.5 susižeidimai, o penktais metais – 7.7. Apie patirtą nelaimę be rezidento paparastai žinojo ir kiti operacijoje dalyvavę darbuotojai. Tyrimo rezulatatai skatina kurti stebėjimo strategijas, kaip sumažinti šių sužeidimų skaičių ir laiku suteikti medicininę pagalbą.


The New England Journal of Medicine, June 28, 2007