Šiandien Seime bus pagerbti nusipelnę šalies medikai

Šiandien, liepos 5 d., 14 val. LR Seimo Konferencijų salėje bus iškilmingai apdovanoti nusipelnę šalies gydytojai ir sveikatos apsaugos darbuotojai. Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu bei nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu valstybinių, profesinių švenčių ar įstaigų jubiliejų progomis siekiama pagerbti šalies sveikatos apsaugos darbuotojus – medikus, slaugytojus, akušerius, vaistininkus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir kt..


Nusipelnę sveikatos sistemos atstovai apdovanojami už ilgą ir nepriekaištingą darbą, didelį indėlį plėtojant sveikatos apsaugą, sveikos gyvensenos propagavimą, Lietuvos, kaip sveikos valstybės, prestižo kėlimą bei aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų rengimą, už pasiaukojimą bei drąsą gelbstint žmonių gyvybes.


Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas suteikia Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardą ir apdovanoja Nusipelnusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu:

Algimantą Kirkutį – Klaipėdos jūrininkų ligoninės Kardioritmologijos klinikos vedėją, Širdies aritmijų ir kraujagyslių intervencinės laboratorijos vedėją, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekaną;


Ireną Lukoševičiūtę – Kazlų Rūdos ligoninės gydytoją radiologę;


Aloyzą Pundzių – Plungės ligoninės gydytoją ftiziatrą;


Petrą Jurgį Knizikevičių – Panevėžio apskrities ligoninės gydytoją akušerį ginekologą;


Aleksandrą Laucevičių – Vilniaus universiteto Santariškių klinikų generalinį direktorių;


Alvydą Praną Laiškonį – Kauno medicinos universiteto Infekcinių ligų klinikos vadovą;


Rimantą Benetį – Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto direktorių, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinikos vadovą, Širdies centro vadovą.


Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas suteikia Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardą ir apdovanoja Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu:


Janiną Keniausienę – Lazdynų vaistinės direktorę;


Vytautą Mačiūtą – Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties GMP vairuotoją;


Joną Mikalauską – Šiaulių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyriausiąjį gydytoją;


Juozą Jakutį – Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorių;


Vidą Čemerkienę – Kalvarijos ligoninės bendrosios praktikos slaugytoją;


Zigmantą Paulauską – Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras“ vyriausiąjį gydytoją.


Informacija apie apdovanojimus – Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės puslapyje:
http://www.sam.lt/lt/main/sveikatos_apsauga/sveikatos_prieziuros/spdovanojimai