Gydytojo atsiskleidimas gali padaryti meškos paslaugą paciento gijimo procese

Priešingai daugelio nuomonei, gydytojai, atvirai kalbantys apie savo asmeninę patirtį, ne tik nestiprina paciento–gydytojo santykių, bet netgi juos gadina.


Niujorke (JAV) tirta 113 vizitų pas bendros praktikos gydytojus, kuriuos atliko pacientus vaidinę aktoriai. Nustatyti 73 gydytojų atsiskleidimai per 38 (34 proc.) vizitus, iš kurių 29 buvo visiškai nesusiję su nagrinėjama liga, o 10 jų lėmė ligonio klausimai, skatinusieji atsiskleisti. Atviravusieji gydytojai pacientams pasakojo apie asmeninę patirtį, santykius su kolegomis ir kitais pacientais.


Tyrėjai nustatė, kad 62 iš 73 gydytojų paatviravimų visiškai nepagelbėjo ligoniui, o 10 – netgi pakenkė paciento–gydytojo santykiams. Taigi tokių santykių stiprinimas, atvirumas ir užuojauta nėra labai naudingi gydytojo praktikoje.


Arch Intern Med 2007;167:1321-1326