Pasirašyta sutartis tarp Karo medicinos tarnybos ir Klaipėdos jūrų ligoninės

Liepos 26 d. Karo medicinos tarnyboje Kaune pasirašyta bendradarbiavimo tarp Karo medicinos tarnybos ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės sutartis. Klaipėdos jūrininkų ligoninei yra suteiktas Lietuvos kariuomenės paramos ligoninės Klaipėdos regione statusas. Vadovaujantis kitų NATO šalių patirtimi, nuspręsta Lietuvoje neplėtoti stacionarinių karo ligoninių, o jų vykdomas funkcijas priskirti civilinėms ligoninėms.


Klaipėdos jūrininkų ligoninėje bus organizuojami mokymai medicinos temomis medikams ir kariams, atliekami moksliniai tyrimai Lietuvos kariuomenei aktualiais klausimais. Karo medicinos specialistams planuojama sudaryti sąlygas darbui pagal turimą medicinos praktikos licenciją, siekiant išlaikyti reikiamą karo medikų kvalifikacijos lygį. Klaipėdos jūrininkų ligoninė, kaip karo medicinos personalo kvalifikacijos kėlimo ir rengimosi tarptautinėms operacijoms, bazė, teiks metodines ir praktines konsultacijas karių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams. Esant būtinybei, ligoninė galės atlikti ir karo ligoninės funkcijas.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė – Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą Vakarų Lietuvos gyventojams.


Birželio pabaigoje Lietuvos kariuomenės paramos statusas jau buvo suteiktas ir kitai Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiai įstaigai – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikai.


Daugiau informacijos:


VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Tel. (8 46) 49 10 02
[email protected]
www.jurlig.lt