Patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai už leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimą

Vyriausybė patvirtino valstybės rinkliavos dydžius už leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimą.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojus Rinkliavų įstatymo pakeitimams, šiame įstatyme yra numatyta, kad valstybės rinkliava yra mokama už įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar sprendimuose nustatytas institucijų teikiamas asmenims paslaugas, todėl nuspręsta Lietuvos bioetikos komiteto ir regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikiamas paslaugas įtraukti į valstybės rinkliavos objektų sąrašą. Iki šiol už tokių leidimų išdavimą Lietuvos bioetikos komitetui bei regioniniams biomedicininių tyrimų etikos komitetams buvo mokama pagal sudarytą biomedicininio tyrimo ekspertizės išlaidų sąmatą.


Biomedicininiai tyrimai yra atliekami su žmonėmis ar jų grupėmis, su audiniais, organais, ląstelėmis bei genetine medžiaga, žmonių palaikais ar medicinos dokumentais, norint patikrinti iškeltą mokslinę hipotezę, ieškant naujų diagnostikos ar gydymo metodų.


Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, joks biomedicininis tyrimas su žmogumi negali būti pradėtas, kol nėra gautas tyrimų etikos komiteto leidimas, užtikrinta tyrimo dalyvių asmens duomenų apsauga ir nėra gautas jų sutikimas dalyvauti tyrime.


www.sam.lt