Sveikatos apsaugos ministerija NVO projektams paskirstė 400 tūkst. Lt

Sveikatos apsaugos ministerija tęsia Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programą. Jos tikslas – skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti formuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės informuotumą, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatinimu susijusias sritis. Šiais metais, įgyvendinant programą, NVO projektams skirta 400 000 Lt, t.y. 100 000 Lt daugiau nei 2007 m.

Iki 2008 m. vasario 15 d. nevyriausybinės organizacijos buvo pakviestos teikti paraiškas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl projektų finansavimo. Iš viso gautos 163 paraiškos. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos komisijos vertinimui perduotos 157 paraiškos, 6 – atmestos dėl neatitikimo reikalavimams. Projektų vertinimo komisijos sprendimu, finansavimas buvo skirtas 57 projektams.

2008 m. prioritetai teikiami projektams, įgyvendinamiems vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo bei gerinimo srityje, psichikos sveikatos ir savižudybių bei smurto prevencijos, traumų bei nelaimingų atsitikimų, gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, sveiko senėjimo, nutukimo bei neinfekcinių ligų prevencijos, organų ir audinių donorystės skatinimo srityse.

Išsamesnę informaciją galima rasti ministerijos interneto svetainėje – http://www.sam.lt/lt/main/tarptautinis_bendrad/kvietimas_teikti_par


Daugiau informacijos:
SAM Ryšių su visuomene skyrius
Rinalda Akelytė
Tel. (8 5) 266 1431
[email protected]


www.sam.lt