Tarptautinėje konferencijoje – dėmesys psichikos neįgaliųjų įdarbinimo problemoms

Balandžio 17-18 dienomis, Nemenčinėje (Vilniaus rajonas), VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės iniciatyva buvo surengta konferencija „Profesinės reabilitacijos paslaugų psichikos neįgaliesiems teikimo galimybės ir perspektyvos“, kurios metu buvo pristatomas ligoninės vykdomas projektas, skirtasneįgaliųjų (teismo psichiatrijos pacientų) galimybių dalyvauti darbo rinkoje didinimui ir profesinei reabilitacijai plėtoti. Tai viena iš pirmųjų rengiamų Lietuvoje tokio pobūdžio konferencijų, skirtų psichikos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos galimybėms aptarti. Konferencijojedalyvavo ir svečiai iš Latvijos.Teismo pripažinti nepakaltinamais asmenys stacionarinėmis sąlygomis priverstinai gydomi vienintelėje Lietuvoje Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, kurioje taikomi visuotinai priimtini gydymo metodai (tame tarpe ir socialinė pagalba bei reabilitacija), leidžiantys sutrikusios psichikos asmenims, padariusiems nusikaltimus, sugrįžti į visuomenę be nusikaltimo pasikartojimo rizikos. Ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, pristatydamas pranešimą „Teismo psichiatrijos paslaugų reorganizavimas Lietuvoje“ kalbėjo apie didelę profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo svarbą, kas prisidėtų prie integracijos priemonių taikymo efektyvumo. Kartu pabrėžė, kad rūpindamasi nusikalsti linkusių ligonių užimtumu, visuomenė galės jaustis saugesnė.M.Riomerio universiteto lektorė Ieva Adomaitytė-Subačienė pažymėjo, kad projektų, susijusių su psichikos neįgaliųjų įdarbinimu nėra daug ir tokių programų finansavimui skiriama per mažai lėšų.


VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės Socialinės pagalbos skyriaus vedėja Renata Rudnickienė teigė, jog priešdarbinės bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas priverstinai gydomiems asmenims – vienas iš svarbiausių pagalbos būdų, reikalaujantis didelės profesinės kompetencijos ir kūrybiškumo. Projekto dėka buvo vykdomi ligoninės personalo apmokymai dirbti su „Novatoriška psichikos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos“ programa. Pacientai turėjo galimybędalyvauti „Kompiuterio pagrindų vartotojo“ bei „Internetinių puslapio kūrimo“ profesinio mokymo programose. Siekiant plėsti profesinės reabilitacijos paslaugų sistemą teismo psichiatrijos pacientams planuojama ligoninėje įkurti profesinės reabilitacijos centrą, kuriame būtų galima įgyvendinti „Buitinių paslaugų teikėjų“ ir „Statybininkų padėjėjų“profesinio mokymo programas.


Vedėjos nuomone, ilgą laiką Lietuvoje buvo ganėtinai patrauklu ir naudinga turėti nedarbingumą, tačiau tikimasi, kad ateityje dalyvavimas darbo rinkoje bus labiau priimtinas. Kiti konferencijos dalyviai taip pat pabrėžė ligonių asmeninę motyvaciją, kaip esminį veiksnį siekiant integruotis į darbo rinką.


VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė Edita Šatienė savo pranešime tvirtino, kad profesinės reabilitacinės veiklos modelis ir pagalba neįgaliesiems ieškant darbo pasiteisin centro duomenimis, 2006 metais įsidarbino 30% kursus baigusių pacientų, o 2007 metais – net 50% baigusiųjų.


Konferenciją finansuoja Europos Sąjungos Socialinis fondas.


Pranešimą spaudai ruošė ir siuntė, informaciją platina:
Všį “E studija”
Direktorė Egidija Morkūnaitė
El. p.: [email protected]
Tel.: +370 5 272 38 58
Tel./faks.:+370 5 272 15 70
Mob. tel. +370 699 86 882


Jurgita Brazauskaitė, projektų vadovė
Tel.: +370 650 87118
El.p.: [email protected]