Pagerbti nusipelnę šalies medikai


Balandžio 27-oji – Lietuvos medicinos darbuotojų diena. Šiemet ši šventė yra ypatinga – Sveikatos apsaugos ministerija mini savo veiklos 90-metį. Renginio metu vyks iškilminga nusipelniusių Lietuvos gydytojų ir sveikatos apsaugos darbuotojų apdovanojimų teikimo ceremonija.


Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklas bei nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklas Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva įsteigtas 2004 m. Šiuo apdovanojimu valstybinių, profesinių švenčių ar įstaigų jubiliejų progomis siekiama pagerbti šalies sveikatos apsaugos darbuotojus – medikus, slaugytojus, akušerius, vaistininkus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir kt. Nusipelnę sveikatos sistemos atstovai apdovanojami už ilgą ir nepriekaištingą darbą, didelį indėlį plėtojant sveikatos apsaugą, sveikos gyvensenos propagavimą, Lietuvos, kaip sveikos valstybės, prestižo kėlimą bei aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų rengimą, už pasiaukojimą bei drąsą gelbstint žmonių gyvybes.


Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas suteikia Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardą ir apdovanoja Nusipelnusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu:


Vytautą Čepulį – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto gydytoją chirurgą onkologą;


Kazį Garalį – Kretingos ligoninės abdominalinės chirurgijos gydytoją;


Juozą Andriejų Gelčį – Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus ligų gydytoją;


Rimantą Grėbliūną – Panevėžio apskrities ligoninės vidaus ligų gydytoją;


Eugenijų Janušauską – Vilniaus miesto universitetinės ligoninės 2-ojo angiochirurgijos skyriaus vedėją;


Aleksandrą Alekseičiką Kirinovą – Vilniaus miesto sveikatos centro Ribinių būsenų skyriaus vedėją;


Aleksandrą Kriščiūną – profesorių, Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinikos vadovą;


Stanislovą Joną Maknavičių – medicinos mokslų daktarą, šiuo metu pensininką, ilgametį Vilniaus universiteto vaikų ligoninės I-ojo chirurgijos skyriaus vedėją, gydytoją vaikų chirurgą;


Jadvygą Marcinkienę – pensininkę, ilgametę Kauno apskrities ligoninės filialo Garliavos ligoninės gydytoją rentgenodiagnostę;


Jadvygą Meškėnienę – Pernaravos ambulatorijos gydytoją odontologę;


Reginą Riaukienę – Reginos šeimos gydytojo centro direktorę, šeimos gydytoją;


Gražiną Genovaitę Narušienę – Marijampolės ligoninės Akušerijos ginekologijos tarnybos gydytoją akušerę ginekologę;


Leokadiją Neniškienę – Kupiškio pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos gydytoją;


Svetlaną Pimšiną – Visagino ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoją medicinai, vidaus ligų gydytoją;


Romą Sadauską – Šiaulių apskrities tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninės gydytoją pulmonologą;


Praną Šerpytį – docentą, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėją;


Virginiją Šumskienę – Vievio ambulatorijos vyriausiąją gydytoją; 


Igną Tamošuitį – Kauno apskrities ligoninės gydytoją kardiologą;


Petrą Zabielą – profesorių, Kauno medicinos universiteto klinikų Kardiologijos klinikos gydytoją kardiologą.


Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas suteikia  Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardą ir apdovanoja Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu:


Adolfą Berūkštį – Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės vyriausiąjį gydytoją;


Reginą Mačiulaitienę – Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pavaduotoją Vaikų poliklinikos reikalams;


Valentiną Mačiulį – medicinos mokslų daktarą, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorių;


Valeriją Masiliūnienę – pensininkę, ilgametę Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo direktoriaus pavaduotoją slaugai;


Joną Sąlygą – medicinos mokslų daktarą, docentą, Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausiąjį gydytoją;


Anastaziją Tutkuvienę – docentę, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkę;


Ireną Stefą Vieversienę – Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Vidaus ligų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją.


Informacija apie apdovanojimusSveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės puslapyje:
http://www.sam.lt/lt/main/sveikatos_apsauga/sveikatos_prieziuros/spdovanojimai

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411,
[email protected], www.sam.lt,