Dėl vaistinės atidarymo Viešintų miestelyje


Anykščių raj. savivaldybėje Viešintų miestelyje nuo 2008 m. kovo 7 d. uždaryta R. Lapienienės vaistinė, kuri aprūpino gyventojus vaistais. Viešintų gyventojai kreipiasi į visus suinteresuotus asmenis, prašydami įsteigti miestelyje vaistinę ar jos filialą. Viešintų seniūnijoje gyvena apie 380 gyventojų. Miestelyje yra ambulatorija.


Direktorius Linas Mažeika