Įkurta Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

Šių metų kovo 7 dieną Rygoje susirinkusi trijų Baltijos šalių iniciatyvinė grupė priėmė sprendimą inicijuoti Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos kūrimą. Tokios koalicijos steigimui pritarus Lietuvos tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, Latvijos tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos generalinėms asamblėjoms, bei prie iniciatyvos prisijungus Estijos nevyriausybinėms organizacijoms, š.m. lapkričio 20 d. Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos metu Estijos, Latvijos bei Lietuvos atstovai pasirašė susitarimą, kuriuo įtvirtino ilgai brandintą idėją bei įkūrė Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koaliciją.


Prieš tai lapkričio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame apskritojo stalo susitikime, kuriame dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministras, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro bei Lietuvos biuro atstovai, Lietuvos, Latvijos bei Estijos valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai dar kartą buvo aptartos šiame regione itin aktualios tabako bei alkoholio vartojimo keliamos problemos. Apskritojo stalo dalyviai pritarė įdėjai kurti Baltijos šalių nevyriausybinių organizacijų koaliciją, kuri taptų visuomenės balsu bei atsvara vis agresyviau veikiančiai tabako bei alkoholio pramonei.


Lapkričio 20 d. įkurtą koaliciją pasveikino užsienio šalių tabako bei alkoholio kontrolės ekspertai, bei Europos rūkymo prevencijos tinklo prezidentas.
Pagrindinis įkurtos koalicijos tikslas bus siekti mažinti tabako bei alkoholio vartojimą trijose Baltijos šalyse. Tabako ir alkoholio pramonei veikiant Europos ar net pasaulio mastu jau seniai atsirado būtinybė koordinuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą šioje srityje bei siekti atstovauti Baltijos šalių interesus Europos bendrijos struktūrose. Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicija sieks sukurti atsvarą agresyviai tabako ir alkoholio pramonės lobistinei veiklai. Savo veikloje koalicija vadovausis tik mokslu pagrįstomis tabako ir alkoholio kontrolės rekomendacijomis. Koalicija sieks, kad Baltijos regione būtų tinkamai įgyvendinta Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija, bei skatins Baltijos šalis aktyvinti Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyvas inicijuojant Alkoholio kontrolės pagrindų konvenciją.


Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos nariais galės tapti Estijos, Latvijos ir Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, kurios sutiks su vienu iš pagrindinių reikalavimų – neturėti jokių ryšių ir nepriimti jokios paramos iš tabako ar alkoholio pramonės. Baltijos šalių koalicijos veiklą koordinuos koalicijos direktorių taryba.


Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos direktorių tarybos narys
Dr. Aurelijus Veryga

Tel. 8 614 05 997
[email protected]