Sėkmingai įgyvendintas didžiausias Lietuvoje elektroninės sveikatos projektas „E. sveikatos paslaugos“

Įgyvendinant projektą buvo sukurtos, įdiegtos ir priimtos eksploatacijai ligoninės informacinės sistemos Kauno medicinos universiteto klinikose, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Šios sistemos leis gyventojams pasiūlyti aukštos kokybės medicinos paslaugas bei užtikrins geresnes sveikatos priežiūros įstaigų administravimo sąlygas.

Projektas ,,E. sveikatos paslaugos“ yra viena iš e. sveikatos sistemos plėtros Lietuvos sveikatos apsaugos sektoriuje dalių. Šio projekto tikslas – įgyvendinti vieningą visą Lietuvą apimančią ir tarptautiniais standartais paremtą elektroninės sveikatos bei sveikatos priežiūros įrašų sistemą. Šios sistemos dėka gydymo įstaigos operatyviai keisis duomenimis apie pacientams suteiktas gydymo paslaugas ir atliktus tyrimus kitose sveikatos priežiūros įstaigose, o taip pat paciento gydymo eigą bei rezultatus.

Projekto įgyvendinimo vadovas Evaldas Dobravolskas pabrėžė, kad nepaisant to, jog projektas buvo labai sudėtingas ir kompleksiškas, o jo vykdymo terminai – labai trumpi ir pernelyg optimistiniai, pavyko sėkmingai įgyvendinti visas numatytas projekto veiklas ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. „Sėkmingai įgyvendintas projektas „E. sveikatos paslaugos“ – labai svarbus žingsnis plėtojant e. sveikatos sistemą Lietuvoje. Tai kertinis atskaitos taškas toliau diegiant panašias sistemas ir kitose šalies ligoninėse“, – sakė jis.

Projekto metu buvo parengti teisės aktų projektai ir rekomendacijos dėl elektroninio sveikatos duomenų tvarkymo. Ligoninėse taip pat ženkliai padaugėjo ir darbo vietų su nauja kompiuterine įranga: Kauno medicinos universiteto klinikose buvo įrengta 320 naujų darbo vietų, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose – 246 darbo vietos, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje – 234 darbo vietos.

Taip pat buvo sukurta ir veikia informacijos sklaidos interneto svetainė http://esp.sam.lt.

Projektui skirta parama sudarė 15,195 mln. litų. Projektą rėmė Lietuvos Respublika (6,617 mln. litų), iš dalies finansavo Europos Sąjunga (8,578 mln. litų).

Daugiau informacijos:

Haroldas Baubinas,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius
Projekto ,,E. sveikatos paslaugos“ vadovas
Tel. (8 5) 260 4714,
[email protected]


SAM Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 1411, [email protected]
www.sam.lt