Dar vienas reikšmingas žingsnis visuomenės sveikatos stiprinimo link

Gruodžio 19 d. Trakų rajone vyko baigiamoji konferencija, skirta aptarti 2006–2008 m. vykusių šalies visuomenės sveikatos specialistų mokymų rezultatus, kokybę ir naudą. Mokymus organizavo Higienos institutas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įgyvendindamas Visuomenės sveikatos stiprinimo programą ir vykdydamas projektą „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

Profesinę kvalifikaciją tobulino 1064 visuomenės sveikatos specialistai. Iš jų – 425 dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir 539 mokyklose sveikatos priežiūrą vykdantys specialistai. „Visuomenės sveikatos specialistams šiandien keliami aukšti profesiniai reikalavimai, nes jų rankose – valstybės ir bendruomenių sveikata, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius Romualdas Sabaliauskas. – Šio unikalaus projekto tikslas – didinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų konkurencingumą, gerinti visuomenės sveikatos paslaugų kokybę, plėtoti žmogiškuosius išteklius“. Pasak R. Sabaliausko, labai svarbu tobulinti visuomenės sveikatos srityje dirbančių specialistų bei mokyklose vykdančių sveikatos priežiūrą specialistų profesinės kompetencijos žinias ir bendruosius įgūdžius: specialybės, anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo.

Mokymuose dalyvavo – visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos įstaigose, bendro lavinimo mokyklose ir savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai. Mokymų tematika labai įvairi: šiuolaikinė vaikų ir jaunimo sveikatos samprata, vaikų ir jaunimo psichikos sveikata, epidemiologijos pagrindai ir sveikatos vertinimas, visuomenės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, vaikų augimo ir vystymosi ypatumai, tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Ypač naudinga, kursų dalyvių nuomone, savo žinias buvo pagilinti sveikos gyvensenos ugdymo, priklausomybių prevencijos srityse. Pasimokyti, kaip efektyviau mokyklos bendruomenę įtraukti į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą.

Pirmosios pagalbos teikimo įgūdžius pagerino 539 mokyklose sveikatos priežiūrą vykdantys specialistai. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimus gavo 379 visuomenės sveikatos specialistai. Anglų kalbos žinias pagilino 250 visuomenės sveikatos atstovai.

Daugiau informacijos:
Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 4184, [email protected], www.hi.lt

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411, [email protected], www.sam.lt