2009 metų PSDF biudžeto komentaras

2008 metų gruodžio 22 d. LR Seimas įstatymu patvirtino 2009 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Jo skaičių bei faktų analizė leidžia teigti, kad krizės keliami sunkumai sveikatos apsaugos sistemoje visapusiškomis pastangomis gali būti įveikiami, skaudžiausi jos padariniai neturės didelės įtakos gydymo paslaugų teikimo ritmui, prieinamumui bei kokybei.


Planuojama, kad 2009 metais PSDF biudžeto pajamos sudarys 4 686 979 tūkst. Lt, t. y. 300 203 tūkst. Lt, arba 6,8 proc., daugiau, nei patvirtinta 2008 metų biudžete.


Pagrindiniai 2009 m. PSDF biudžeto pajamų šaltiniai:

  • draudėjų už dirbančiuosius nuo darbo užmokesčio mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (3 procentai) 2009 metais sudarys 954 520 tūkst. Lt arba 20,4 proc. visų PSDF biudžeto pajamų.


  • dirbančiųjų asmenų iš darbo užmokesčio mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (6 procentai) 2009 metais sudarys 1 748 100 tūkst. Lt arba 37,3 proc. visų PSDF biudžeto pajamų.


  • asmenų, gaunančių gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2009 metais sudarys 303 025 tūkst. Lt arba 6,5 proc. visų PSDF biudžeto pajamų.


  • privalomojo sveikatos draudimo įmokų, kurias moka kiti asmenys, 2009 metais planuojama surinkti 43 829 tūkst. Lt arba jos sudarys 0,9 proc. visų PSDF biudžeto pajamų.


  • planuojama, kad savanoriškos asmenų įmokos 2009 metais sudarys 6371 tūkst. Lt, t. y. 1691 tūkst. Lt, arba 36,1 proc., daugiau, nei buvo numatyta 2008 metų biudžete.


  • valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai sudarys 1 593 634 tūkst. Lt, t. y. 491 743 tūkst. Lt, arba 44,6 proc., daugiau, nei buvo numatyta 2008 metų biudžete. Valstybės biudžeto įmokų suma už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis (1780,2 tūkst. žmonių), sudarys 1 077 541 tūkst. Lt, t. y. 295 923 tūkst. Lt, arba 37,9 proc., daugiau, nei buvo numatyta 2008 metų biudžete. Papildomi valstybės biudžeto asignavimai 2009 metais sudarys 516 093 tūkst. Lt, t. y. 195 820 tūkst. Lt, arba 61,1 proc., daugiau, negu buvo numatyta 2008 metų biudžete.

Pagrindines 2009 m. PSDF biudžeto išlaidas sudarys:


Išlaidoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti skiriama 3 230 199 tūkst. Lt, t. y. 208 147 tūkst. Lt, arba 6,9 proc., daugiau, nei buvo numatyta 2008 metų biudžete.


Išlaidoms kompensuoti vaistus ir medicinos pagalbos priemones planuojama 778 845 tūkst. Lt, t. y. 85 278 tūkst. Lt, arba 12,3 proc., daugiau, negu buvo numatyta 2008 metų biudžete.


Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms apmokėti skiriama 148 043 tūkst. Lt, t. y. 4644 tūkst. Lt, arba 3,2 proc., daugiau, negu buvo numatyta 2008 metų biudžete.


Išlaidoms galūnėms, sąnariams, organams protezuoti, protezams įsigyti, centralizuotai įsigyjamiems vaistams bei naujoms technologijoms skiriama 152 493 tūkst. Lt, t. y. 10 893 tūkst. Lt, arba 7,7 proc., daugiau, negu buvo numatyta 2008 metų biudžete.


Ortopedijos techninėms priemonėms apmokėti numatyta 46 361 tūkst. Lt, t. y. 5811 tūkst. Lt, arba 14,3 proc., lėšų daugiau, negu buvo planuota 2008 metų biudžete.


2009 metais PSDF biudžeto išlaidos sveikatos programoms finansuoti sudarys 250 000 tūkst. Lt, t. y. 5253 tūkst. Lt, arba 2,2 proc., daugiau, nei buvo numatyta 2008 metų biudžete.


2009 metais PSDF biudžeto išlaidos, kaip ir planuojamos pajamos, sudarys 4 686 979 tūkst. Lt, t. y. 300 203 tūkst. Lt, arba 6,8 proc., daugiau, nei buvo numatyta 2008 metų biudžete.

Valstybinės ligonių kasos informacija